c

Po ceste II. triedy Hriňová – Klenovec – Hnúšťa sa už jazdí bezpečne

Tlačová správa 17.9.2012 11:45 CET

Banskobystrický samosprávny kraj má ďalších 4,13 kilometra obnovených ciest, ktoré poskytujú vodičom v úseku Hriňová- Klenovec- Hnúšťa bezpečnú jazdu a plynulú premávku. Po kompletnej rekonštrukcii a obnove, ktorú na vybraných úsekoch II/526 realizovala spoločnosť Skanska, boli odovzdané motoristom do užívania minulý mesiac. Projekt v hodnote približne 652 tis. eur bol spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, štátneho rozpočtu a z rozpočtu BBSK.

Klenovec

Stavba bola členená na dva stavebné objekty - SO 101 - Cesta II/526 v úseku Hriňová- Klenovec km 84.928-87.808 a SO 102 - Cesta II/526 v úseku Klenovec – Hnúšťa km 89.957-92.923.

Rekonštrukcia týchto úsekov výrazne zlepšila technický stav ciest a odstránili sa všetky kritické a nebezpečné miesta,“ povedal Vladimír Maňka, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja.

Okrem nového povrchu vozovky v celom úseku sme zhotovili nespevnené krajnice zo štrkodrviny, ktorá je zhutnená tak, aby ani pri prípadnom prejazde nákladnou dopravou nedochádzalo k jej deformácii,“ vysvetlil Jozef Róža, stavbyvedúci závodu Cesty, mosty spoločnosti Skanska. Do nových krajníc vo vybraných miestach osadili pracovníci Skanska cestné zvodidlá a zrealizovali nové vodorovné dopravné značenie.

Nevyhnutné na danom úseku bolo i sfunkčnenie 17 priepustov, na ktorých boli kompletne vybudované nové čelá vtokov a výtokov, na rímsy boli osadené nové zábradelné zvodidlá. K bezpečnej premávke prispievajú aj tri nové merače rýchlosti so solárnym panelom osadené v obci Klenovec.

 

Základné údaje o stavbe:

Názov diela:                „Modernizácia a rekonštrukcia cesty II/526, Hriňová –                                 Klenovec - Hnúšťa v km 84,928-92,923 na posilnenie vybavenosti územia“

Stavebník:                   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:                  Skanska SK a.s., Závod Cesty, mosty SK

Zmluvná cena:             652 072,99 € zmluvná cena bez DPH

Spôsob financovania:    85 % Európsky fond regionálneho rozvoja

                                10% Štátny rozpočet SR

                                 5 % vlastné zdroje VÚC BB

Začiatok výstavby:      08/2011

Ukončenie výstavby:    08/2012

 

Súbory na stiahnutie