c

Nové ekologické technológie zabezpečia kvalitné cesty a ich rekonštrukcie v troch regiónoch Slovenska.

Tlačová správa 16.12.2009 0:00 CET

Banská Bystrica – Nová technologická linka, ktorá za hodinu vyrobí 200 ton asfaltovej zmesi, spĺňajúca prísne ekologické normy, je jadrom obaľovne asfaltových zmesí pri obci Vígľaš, okres Detva. Vybudovaním obaľovne v Banskobystrickom kraji , tretej tohto typu na Slovensku, si Skanska upevnila pozíciu lídra v oblasti výstavby výrobní asfaltu so špičkovým výkonom, kvalitou zmesí, bez nežiaduceho vplyvu na životné prostredie.

Nová technologická linka

Obaľovňa asfaltových zmesí funguje na plný výkon od leta tohto roku. Prevádzkuje ju spoločnosť Uniasfalt s.r.o., ktorej spoločníkmi sú dve stavebné akciové spoločnosti - Eurovia Cesty a Skanska BS. Hodnota spoločnej investície je takmer 5 mil. EUR a jej odhadovaná návratnosť približne 7 rokov. „Otvorenie obaľovne s vlastným know- how , veľkou kapacitou, s najnovšími ekologickými technológiami, ktoré nezaťažujú životné prostredie, umožnilo obidvom firmám aktívne sa zapájať do verejných súťaží kde významná časť prác je práve pokládka asfaltových zmesí. Práve umiestnenie v tomto regióne sa môže vrátiť obyvateľom kraja napríklad v podobe nových ciest, či rekonštruovaných úsekov regionálnych ciest.“, povedala Magdaléna Dobišová zo spoločnosti Skanska. Stredisko pri Vígľaši zabezpečuje výrobu asfaltobetónových krytov pre výstavbu rýchlostnej komunikácie R2, súvisiacich križovatiek a komunikácii v okruhu približne 70 km od miesta výroby.

Jadrom obaľovačky je nová technologická linka výrobcu Ermont s hodinovým výkonom 200 ton obaľovanej zmesi. Celá výrobňa zároveň spĺňa prísne ekologické normy. Jej obsluhu tvorí 7 pracovníkov. Samotnú pokládku asfaltu vykonávajú dve pokládkové čaty oboch spoločníkov, pričom firma bude dodávať asfalty i prípadným tretím stranám.

Obaľovne v troch krajoch Slovenska Cez leto 2008 sa oficiálne spustila prevádzka závodu na výrobu asfaltových zmesí v Šelpiciach (foto v prílohe) pri Trnave. Moderná obaľovňa s technológiou spĺňajúcou najvyššie ekologické štandardy ročne vyrobí 50 tis. ton asfaltových zmesí, ktoré sa využijú najmä pri výstavbe komunikácií v Trnavskom kraji. Na východe Slovenska pracuje už tretí rok obaľovňa asfaltových zmesí v obci Veľká Ida pri Košiciach.

Základné informácie o stavbe: Názov diela: Obaľovacie zariadenie asfaltových zmesí Vígľaš Lokalita: Obec Vígľaš, okres Detva Prevádzkujúca spoločnosť: Uniasfalt s.r.o. Zhotoviteľ: Eurovia – Cesty, a.s., Skanska BS, a.s. Maximálna produkcia živíc: 200t/h.

Súbory na stiahnutie

Kontakt

Kontakt: Magdaléna Dobišová Mgr., Riaditeľ odboru Správa spoločnosti
Telefón +421 248 295 647