c

Výrobná hala ZWL Slovakia rozšírená

Tlačová správa 22.7.2013 12:30 CET

Spoločnosť ZWL Slovakia – Výroba ozubených kolies s.r.o. Sučany v týchto dňoch už využíva priestory rozšírenej výrobnej haly. Dobudovanie a rozšírenie pôvodnej haly predstavovalo druhú etapu prác na výstavbe závodu. V hodnote viac ako 2 mil. eur ich realizovala spoločnosť Skanska a investorovi ich odovzdala v stanovenom termíne.

ZWL Slovakia

Nová hala sa nachádza v južnej časti pozemku a je napojená na pôvodnú výrobnú halu. 

Vďaka rozšíreniu haly môžeme doplniť technológie strojárenskej výroby -  inštalovať nové linky. Tým sa nám podarí kapacitne rozšíriť výrobu o cca 200 %,čo v budúcnosti prinesie prácu pre približne 150 nových zamestnancov“ povedal Ing. Jozef Pustay, riaditeľ spoločnosti ZWL Slovakia – Výroba ozubených kolies s.r.o. Sučany. Závod sa zameriava na výrobu oceľových rotačných súčiastok používaných prevažne ako komponenty zostáv v automobilovom priemysle.

Rozšírením priestorov investor získal výrobnú plochu s rozmerom takmer 4 tis. m2, logistický tunel s plochou 260 m2 a 200 m2skladových priestorov,“ doplnil Ing. Vladimír Zigo, stavbyvedúci Skanska SK.

Architektonické riešenie novej haly rešpektuje pôvodný vzhľad objektu a  s pôvodnou halou vytvára jednoliaty celok. Prestavba sa týkala i dvojpodlažnej administratívnej budovy, ktorá je súčasťou pôvodnej haly. Dobudovali sa optimálne pracovné priestory a zázemie pre zamestnancov. Doteraz nevyužité priestory na 1. podlaží boli prebudované na výdajňu stravy a jedáleň pre 50 osôb, ktorá sa zároveň bude využívať ako denná miestnosť pre zamestnancov.

Súčasťou stavby je i nové parkovisko pre 22 osobných automobilov v južnej časti areálu. 

 

Základné údaje o stavbe:

Názov diela:                ZWL Slovakia - Výroba ozubených kolies Sučany - prístavba - rozšírenie výroby

Objednávateľ:            ZWL Slovakia – Výroba ozubených kolies Sučany, s.r.o.

Zhotoviteľ:                   Skanska SK a.s., Závod Pozemné staviteľstvo SK 01, Martin

Začiatok výstavby:      09/2012

Ukončenie výstavby:  05/2013

Súbory na stiahnutie