c

Rekonštrukcia časti hlavného vodovodu Bratislavy ukončená

Tlačová správa 12.9.2011 10:35 CET

Viac ako 2,5 km potrubia vymenila spoločnosť Skanska počas rekonštrukcie jedného z hlavných zásobných potrubí bratislavského vodovodu, ktorú v týchto dňoch úspešne ukončila. Práce pre investora Bratislavskú vodárenskú spoločnosť začala Skanska realizovať v decembri 2008 a dosiahli hodnotu viac ako 5,7 mil. eur bez DPH.

Presadzanie

Predmetom rekonštrukcie bolo potrubie DN 800 pozdĺž Tomášikovej ulice v úseku od križovatky Mierová - Kaštieľska po Rožňavskú ulicu. Pôvodné potrubie bolo vzhľadom na svoj vek v nevyhovujúcom technickom stave. V minulosti sa na ňom vyskytli poruchy, ktoré naďalej hrozili a boli nebezpečné pre objekty a komunikácie nachádzajúce sa  pozdĺž jeho trasy.

Celkovo prešlo obnovou 2549 m potrubia. Pôvodné oceľové potrubie bolo nahradené novým z tvárnej liatiny, ktoré sa spolu s tvarovkami ľahšie prispôsobuje zmene smeru trasy potrubia ako aj  terénnym nerovnostiam, zároveň je trvácnejšie a odolnejšie voči vonkajším vplyvom a korózii“, vysvetlil Miroslav Patsch, vedúci strediska 401 Závodu Cesty Mosty SK.

Na trase sme  tiež vybudovali  9 šácht, z toho 3 inteligentné s diaľkovým prenosom dát a údajov do dispečerského centra BVS, odkiaľ je možné  ovládať a kontrolovať stav vody v potrubí ,“ dodal.

V rámci rekonštrukcie zabezpečila spoločnosť Skanska SK aj vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie a vybavenie nevyhnutných stavebných povolení.

Práce na rekonštrukcii vodovodu začali presadením 15 zdravých veľkých stromov, ktoré sa nachádzali priamo vo výkopovej trase. Stromy boli presadené prostredníctvom špeciálneho stroja Optimal 2500, ktorý dreviny šetrne vybral zo zeme spolu s 2,5 m koreňovým balom a tak ich premiestnil na určené miesto bez porušenia koreňov. Po vzájomnej dohode investora a zhotoviteľa s Miestnym a Farským úradom v Ružinove, 11 ihličnanov našlo náhradné miesto v areáli Farského úradu, ostatné putovali na stavbu Soravia, ktorú spoločnosť Skanska SK realizovala.

 

Základné údaje o stavbe:

Názov diela:                Rekonštrukcia výtlačného vodovodného potrubia DN 800

Lokalita:                     Bratislava, MČ Ružinov, Tomášikova ul.

Investor:                    Bratislavská vodárenská spoločnosť a. s

Zhotoviteľ:                 Skanska SK a.s., Závod Cesty, mosty SK

Hodnota celkových výkonov: 5 747 838,41 € bez DPH

Začiatok výstavby:      12/2008

Ukončenie výstavby:    07/2011

 

Kontakt

Kontakt: Magdaléna Dobišová Mgr., Riaditeľ odboru Správa spoločnosti
Telefón +421 248 295 647