c

Centrum Vranova už s novým parkom i chodníkom pre cyklistov

Tlačová správa 6.7.2010 0:00 CET

Vranov nad Topľou Slávnostným posvätením súsošia sv. Jána Nepomuckého a Panny Márie s Ježiškom v parku pri Bazilike vo Vranove nad Topľou bola symbolicky ukončená realizácia prvej etapy úpravy centra mesta – sever. Spoločnosť Skanska SK a.s. tak po roku prác odovzdala dielo, pozostávajúce z 18-tich objektov, v celkovej hodnote 833 tis. eur bez DPH. Cieľom projektu je nielen vytvorenie oddychovej zóny, ale aj zvýšenie bezpečnosti motoristov i chodcov v doposiaľ kolíznych miestach centra mesta.

Sadové úpravy

Celková úprava centra mesta začala v júli 2009, pričom práce sú rozdelené do troch etáp. Prvá z nich – realizačný úsek SEVER, na ktorej pracoval tím zo Skanska SK, bola vymedzená priestorom od Baziliky minor po križovatku (vrátane nej) pred bývalým hotelom Rozkvet.„Okrem úpravy parku pri Bazilike minor , ktorý je akýmsi duchovným centrom mesta sme vybudovali aj novú okružnú križovatku s polomerom 8,5 m s príjemnými sadovými úpravami, spolu s cestou III. triedy. Nová križovatka rozhodne dopravu v rušnom centre mesta upokojí, vodiči sú nútení znížiť rýchlosť, čím vznikne aj bezpečnejšie prostredie pre chodcov“, vysvetlil Ján Smolík, stavbyvedúci zo spoločnosti Skanska SK - Závod Cesty, mosty SK.

V rámci prvej etapy úpravy centra Vranova nad Topľou sa vo vymedzenom priestore kompletne spevnili plochy všetkých povrchov – od uloženia dlažby, výstavby cyklistického chodníka, verejného osvetlenia, tvárnicovej trasy pre uloženie káblov, sadových úprav až po úpravy povrchov komunikácií. Rovnako pribudli i nové parkoviská.

Začiatok druhej etapy projektu – realizačný úsek STRED - je plánovaný v najbližších týždňoch a vymedzuje úpravu priestoru od križovatky pred bývalým hotelom Rozkvet po križovatku (vrátane nej) pri OD COOP Jednota. Podstatná časť tejto etapy by mala byť ukončená ešte v roku 2010.

Základné údaje o diele: Názov stavby: Urbanisticko-architektonická úprava centra mesta Vranov nad Topľou – realizačný úsek SEVER. Zhotoviteľ: Skanska SK a.s. Investor: Mesto Vranov nad Topľou. Termín začatia: 07/2009. Termín ukončenia: 06/2010. Náklady na výstavu: 833 072,81 eur bez DPH.

Súbory na stiahnutie

Kontakt

Kontakt: Magdaléna Dobišová Mgr., Riaditeľ odboru Správa spoločnosti
Telefón +421 248 295 647