c

V Hornej Štubni položili základný kameň 4,5 km úseku R3

Tlačová správa 17.12.2008 0:00 CET

Horná Štubňa Slávnostným poklepaním základného kameňa sa dnes o 15-tej hodine oficiálne začala výstavba úseku rýchlostnej cesty R3 Horná Štubňa – obchvat v dĺžke takmer 4,5 km. Stavba, ktorú za 585,75 mil. Sk (19,44 mil. €) zhotoví Združenie R3 Horná Štubňa – Skanska – Strabag bude dokončená v novembri 2011. Investorom projektu je Národná diaľničná spoločnosť (NDS).

Stavba sa nachádza v južnej časti Turčianskej kotliny. Navrhovaná trasa rýchlostnej cesty vedie komunikačným koridorom železničnej trate. „Som rád, že obchvat pomôže ako obyvateľom regiónu, tak i jeho návštevníkom, či podnikateľom. Domácich odbremení od hlučnej dopravy, uľahčí prístup do regiónu obchodníkom i turistom, priblíži pracovné príležitosti“, vyjadril sa Miroslav Beka, generálny riaditeľ Skanska BS, líder Združenia.

Obchvat s dĺžkou 4,321 km sa začína pri hospodárskom dvore firmy AFG na okraji obce Horná Štubňa. Pokračuje v súbehu s železničnou traťou č.171 Zvolen – Vrútky do cca 2,8 km kde za železničným nadjazdom obchádza Hornú Štubňu po západnej strane po most ponad železničnú trať č. 172 Diviaky – Banská Bystrica a napája sa na existujúcu cestu I/65 asi 0,7 km pred križovatkou s cestou II/557 v smere na Banskú Bystricu. Územie kde sa stavba nachádza je pahorkovitého charakteru.

V rámci spomínaného úseku bude vybudovaných 6 mostov, z toho 2 nad rýchlostnou cestou a 4 na rýchlostnej ceste a 2 úrovňové križovatky. V rámci ochrany životného prostredia bude stavba vybavená odlučovačmi ropných látok. Projekt si vyžiadal i vyvolané investície - prekládky inžinierskych sietí, potokov, ciest a miestnych komunikácií.

Základné údaje o stavbe:

Názov diela: R3 Horná Štubňa - obchvat Zhotoviteľ: Združenie R3 Hornä Štubňa – Skanska – Strabag - vedúci člen združenia: Skanska BS, a.s. Prievidza - člen združenia: Strabag, s.r.o. Bratislava

Zmluvná cena: 585,751 mil. Sk bez DPH ( 19,44 mil. €) Začiatok výstavby: 12/2008 Ukončenie výstavby: 11/2011 Vegetačné úpravy: 09/2013

Kontakt

Kontakt: Magdaléna Dobišová Mgr., Riaditeľ odboru Správa spoločnosti
Telefón +421 248 295 647