c

Podaj ruku 2014 - Deň dobrovoľníctva Skanska

Tlačová správa 26.9.2014 17:50 CET

Posledný septembrový piatok sa v spoločnosti Skanska nesie v duchu nezištnej pomoci. V rámci pilotného ročníka projektu Podaj ruku 2014 - Deň dobrovoľníctva Skanska sa viac ako stovka zamestnancov rozhodla zapojiť do dobrovoľníckych aktivít naprieč celým Slovenskom i v Českej republike. Cieľom tohto dobrovoľníckeho programu je vytvoriť novú tradíciu dobrovoľníckej pomoci v spoločnosti Skanska.

Kosice

Pilotný ročník projektu umožnil zamestnancom Skanska uvoľniť sa - s náhradou mzdy - z pracovného procesu a venovať pracovný deň - piatok 26. septembra dobrovoľníckej aktivite, ktorú si mohli zvoliť podľa vlastného výberu. Celkovo 126 zamestnancov sa pod vedením oblastných manažérov zapojilo do rozmanitých dobrovoľníckych aktivít v 13 zariadeniach a organizáciách, či už išlo o úpravy areálov materských a základných škôl, detských a seniorských centier, cez čistenie športového areálu, až po výrobu darčekov pre deti z detských domovov.

„Tento projekt je prirodzeným pokračovaním našej stratégie transparentného a zodpovedného pôsobenia na trhu. V konkrétnych regiónoch a oblastiach kde pôsobíme svojou stavebnou činnosťou, ktorá mnohokrát vyžaduje trpezlivosť a pochopenie miestnych obyvateľov, chceme ukázať, že vieme byť nielen kvalitným, stabilným a spoľahlivým zhotoviteľom, ale i dobrým susedom. A pretože dobrý skutok je lepší ako dobrá rada, v spolupráci s miestnymi a mestskými úradmi, komunitnými centrami, či dobrovoľníckymi organizáciami chceme podať pomocnú ruku všade tam, kde je to v našich silách,“ povedala Magdaléna Dobišová, generálna riaditeľka Skanska SK a.s.

Firemné dobrovoľníctvo je prínosom pre všetky zúčastnené strany. Samotnému dobrovoľníkovi prináša osobný rozvoj, dobrý pocit z pomoci druhým a spokojnosť s firmou, ktorá mu umožňuje dobrovoľnícke aktivity. Komunite ponúka možnosť skvalitnenia verejných priestorov, vzdelávania verejnosti a budovania nových vzťahov v regióne. Samotná firma môže prostredníctvom dobrovoľníckych aktivít motivovať svojich zamestnancov, budovať a posilňovať pracovné kolektívy a taktiež vytvárať nové, alebo posilňovať existujúce vzťahy a spoluprácu v komunite, oblasti.

Základné údaje o projekte Podaj ruku 2014 - Dni dobrovoľníctva Skanska.

Dátum konania: 26.9.2014

Celkový počet dobrovoľníkov Skanska: 126

Celkový počet organizácií, v ktorých pomáhame: 13

 

Kde všade sme sa rozhodli pomáhať:

 • Bratislava - STaRZ hlavného mesta SR, športový areál Zlaté piesky - úprava okolia, čistenie od lístia, odstraňovanie nečistôt
 • Bratislava - Obytný súbor Jégého alej III - sadové úpravy parku
 • Bratislava - Kultúrna asociácia Nová Akropolis - výroba darčekov pre deti z detských domovov
 • Zálesie - Materská škôlka - práce na úprave areálu škôlky
 • Košice - Liečebno-výchovné sanatórium (deti s poruchami učenia a správania) - obnova náterov na vstupných dverách, garážových bránach, vonkajších zábradliach
 • Košice - Lux, n. o.; Domov sociálnych služieb - oprava a nátery drevených lavičiek, terénne úpravy v areáli domova
 • Prievidza - Detské a seniorské zariadenia spadajúce pod správu mesta Prievidza - sadové úpravy, maliarske a natieračské práce
 • Martin - Detský domov a domov sociálnych služieb - práce na úprave areálu detského domova
 • Bánová - Základná škola s materskou škôlkou pre žiakov a deti s autizmom - práce na úprave areálu školy a škôlky
 • Mesto Sliač - pomocné práce podľa potrieb mesta
 • Jaslovské Bohunice - Materská škôlka - terénne úpravy v areáli škôlky
 • Špačince- obnova bezpečnostného prechodu
 • Třinec - Asociace turistických oddílů TOM MARACAIBO 1303 - natieranie vonkajšieho zariadenia, oprava chodníka a úprava príjazdovej cesty
 • Brno, Ivanovice - MŠ Hatě 19 - údržba školskej záhrady, mobiliáru, okopávanie skalky, budovanie chodníčkov.