c

Novým riaditeľom Skanska v ČR a SR sa stáva Roman Wieczorek

Tlačová správa 8.12.2014 14:00 CET

Novým riaditeľom obchodnej jednotky Skanska v Českej republike a na Slovensku sa od 8. decembra 2014 stáva Roman Wieczorek. Roman vo funkcii nahradí Dana Ťoka, ktorý bol menovaný novým ministrom dopravy Českej republiky.

Roman Wieczorek súčasne zostáva vo funkci Executive Vice President v rámci Senior Executive Teamu (SET) spoločnosti Skanska AB, zodpovedného za stavebné jednotky v strednej Európe.

Na pozícii Executive Vice President v Skanska AB pôsobí Roman od roku 2010. Jeho zodpovednosťou bola okrem rozvoja podnikania v centrálnej Európe tiež oblasť etiky, a to naprieč celou globálnou skupinou Skanska. V minulosti pôsobil Roman Wieczorek v stavebnej jednotke Skanska Poľsko, kde vykonával rôzne funkcie od riaditeľa pobočky, výkonného riaditeľa divízie až po generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva. Do spoločnosti Skanska nastúpil Roman Wieczorek roka 1998.
Zmena na poste štatutárneho riaditeľa nijako nezmení strategické smerovanie spoločnosti Skanska.

"Aj naďalej budeme rozvíjať našu regionálnu pôsobnosť v Českej republike a na Slovensku, budeme dôsledne presadzovať bezpečnosť a budovať firemnú kultúru založenú na etických hodnotách a úplnej transparentnosti," hovorí Roman Wieczorek. "Vzhľadom k tomu, že som posledné štyri roky zodpovedný za rozvoj podnikania v strednej Európe, poznám zamestnancov, organizáciu i trh v Českej a Slovenskej republike veľmi dobre," dodáva.

Roman nahrádza na pozícii štatutárneho riaditeľa spoločnosti Skanska a.s. Dana Ťoka, ktorý bol dňa 4. decembra 2014 vymenovaný za ministra dopravy Českej republiky.

Rok a miesto narodenia:
1957, Poznań
Vzdelanie: vyštudoval práva na univerzite Adama Mickiewicza v Poznani
Rodina: ženatý, tri deti

Súbory na stiahnutie