c

Vo Vrakuni pre cyklistov bezpečnejšie

Tlačová správa 16.10.2013 13:00 CET

Bratislava (16. október 2013) – Hlavné mesto pokračuje s projektom obnovy a dopĺňania cyklotrás. V rámci neho začali v týchto dňoch práce na rekonštrukcii približne 900 m dlhého úseku cyklotrasy na Dvojkrížnej ulici v mestskej časti Vrakuňa. Práce realizuje spoločnosť Skanska a cyklotrasu do užívania odovzdá už koncom tohto mesiaca.

Cyklotrasa - puvodni stav 01

Oprava cyklotrasy spočíva najmä vo výmene asfaltového povrchu, úprave obrubníkov a krajníc. Úsek cyklotrasy bude s obojsmernou prevádzkou, so smermi oddelenými prerušovanou čiarou. V pravidelných vzdialenostiach každých100 mbudú pre každý smer zhotovené piktogramy cyklistu so smerovou šípkou. Reflexná farba dopravného značenia zabezpečí jeho lepšiu  viditeľnosť nielen v priebehu dňa, ale  i v noci a za každého počasia. Odvodnenie cesty je riešené smerom do zelene, ktorá sa nachádza vedľa cesty a ktorá tak isto bude súčasťou celkových úprav a revitalizácie.

Teší nás, že môžeme pracovať na projektoch, ktoré sa stotožňujú s hodnotami našej spoločnosti  a prispievajú k zlepšeniu stavu životného prostredia. Práve takýto  projekt  potvrdzuje našu filozofiu, že chodník alebo cyklotrasa, je pre obyvateľov obce alebo mesta a pre ich život tak dôležitá, ako diaľnica pre štát. A my k projektu pristupujeme s rovnakou zodpovednosťou,“ povedal Jakub Kolesár, oblastný manažér Skanska SK.

Spoločnosť Skanska SK realizovala aj obnovu cyklotrasy pri Chorvátskom ramene v dĺžke1200 m, ktorú odovzdala do užívania už v polovici septembra. 

Hlavné mesto SR Bratislavy má záujem zvyšovať podiel cyklistickej dopravy a tým prispieť k lepšiemu a zdravšiemu životnému prostrediu a k zníženiu dopravných kolón,“ povedal primátor mesta Milan Ftáčnik. „Budovaním cyklistických trás vytvárame bezpečnejší priestor pre cyklistov v meste. Hlavné mesto vyčlenilo na tento rok v rozpočte na cyklodopravu 776 tisíc eur. Návrh na realizáciu cyklotrasy Podunajské Biskupice – Vrakuňa vzišiel z radov poslancov Mestského zastupiteľstva a je už šiestou cyklotrasou, ktorú mesto tento rok realizuje, dodal.

 

Základné údaje o stavbe:

Názov diela:               Výmena asfaltového povrchu na cyklotrase Podunajské Biskupice – Vrakuňa

Objednávateľ:             STaRZ hl. m. SR Bratislavy

Zhotoviteľ:                 Skanska SK a.s., Závod Cesty, mosty, oblasť Západ

Zmluvná cena:            76.869 EUR bez DPH

Začiatok výstavby:      9/2013

Ukončenie výstavby:   10/2013