c

Považskej Bystrici aj motoristom sa uľaví - Nový úsek D1 odvedie z mesta tranzitnú dopravu

Tlačová správa 17.7.2008 0:00 CET

Považská Bystrica Slávnostným položením základného kameňa prvého úseku D1 Sverepec - Vrtižer sa oficiálne začala výstavba 4,9 km časti diaľnice, ktorá zásadne zmení štruktúru dopravy a kvalitu života obyvateľov Považskobystrického regiónu. Náročný projekt v hodnote 4,4 mld. Sk odovzdajú motoristom stavbári zo Skanska BS a Doprastavu na jar 2010. „Výzvou pre našich špecialistov je najmä premostenie časti Považskej Bystrice, taký projekt sa náročnosťou podobá najsmelším cestným stavbám v Európe,“ povedal pri zahájení stavby generálny riaditeľ Skanska BS Miroslav Beka.

Investorom projektu je Národná diaľničná spoločnosť (NDS). Navrhovaná stavba v úseku Sverepec - Vrtižer je súčasťou základného diaľničného ťahu D1 v SR v smere západ - východ. Po dobudovaní bude zároveň aj súčasťou európskej cesty E 50, ktorá prechádza na území Slovenska v trase Trenčín - Žilina - Poprad - Košice - Užhorod. „Stavba odbremení Považskú Bystricu od tranzitnej dopravy a odľahčí komunikačný systém mesta. Uvedenie diaľnice do prevádzky bude prínosom k zvýšeniu bezpečnosti všetkých účastníkov premávky, k zvýšeniu plynulosti dopravy a k zlepšeniu prostredia pre život obyvateľov. Som presvedčený, že touto cestou prídu do regiónu i noví investori, a teda pracovné príležitosti hlavne pre jeho obyvateľov,“ povedal Miroslav Beka, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skanska BS.

Prvá časť úseku D1 Sverepec - Vrtižer nadväzuje na predchádzajúcu stavbu D1 Ladce – Sverepec (obr. : D1 Sverepec-Vrtižer nadväzuje na D1 Ladce –Sverepec, ktorého súčasťou je most pri Sverepci dlhý 315 m, s výškou 32 m nad údolím). Predmetný úsek diaľnice prechádza poľnohospodárskou pôdou, pôdnym lesným fondom, za Šibeničníkom sa diaľnica „Mestskou estakádou“ dostáva nad zastavanú časť Považskej Bystrice. „Okrem mestskej estakády v rámci tohto úseku D1 na takmer piatich kilometroch vybudujeme 5 mostov, 2 nadjazdy ponad poľné cesty, 10 protihlukových stien s dĺžkou viac ako 4 km a jedno ľavostranné odpočívadlo Považská Bystrica,“ dodal Miroslav Beka.

Výstavba prvého úseku diaľnice D1 Sverepec - Vrtižer v trenčianskom kraji v dĺžke 4,9 kilometra by mala stáť viac ako 4,442 mld. Sk bez DPH. Podiel zákazky v prípade Doprastavu je 57,36%, čo predstavuje 2,548 mld. Sk (84,6 mil. €), v prípade Skanska BS 42,64%, teda 1,894 mld. Sk (62,9 mil. €). Národná diaľničná spoločnosť (NDS) uzatvorila s úspešným združením zmluvu o výstavbe diaľničného úseku 3. júla 2008. Stavba je zaradená do spolufinancovania z Kohézneho fondu Európskej únie.

Základné údaje: Názov stavby: Diaľnica D1 Sverepec – Vrtižer, 1. úsek Lokalita: Sverepec – P. Bystrica, Trenčiansky kraj Investor: Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Projektant: Dopravoprojekt, a.s. Výška investície: 4,442 mil. Sk (147,5 mil. €) bez DPH. Zhotoviteľ: Združenie Sverepec – Vrtižer, Doprastav, a.s. (líder), Skanska BS, a.s. Začiatok výstavby: júl 2008 Uvedenie do prevádzky: apríl 2010 Ukončenie výstavby: október 2010

Viac informácií nájdete na www.skanska.sk