c

Rekonštrukcia hlavného príjazdu do Trnavy pomôže motoristom i chodcom

Tlačová správa 18.2.2009 0:00 CET

Trnava Vážne nedostatky šírky vozovky, kvality jej povrchu a odvodnenia, zastávky autobusov umiestnené v jazdnom pruhu sú hlavnými dôvodmi rekonštrukcie Nitrianskej cesty, ktorá je najdôležitejším a najviac zaťaženým vstupom do Trnavy v smere od Nitry. Súčasťou prác za 3,51 mil. EUR (105,77 mil. Sk) na viac ako 600 m úseku, ktoré do novembra 2010 vykoná Združenie Skanska - ViOn, je i výstavba novej okružnej križovatky.

Nitrianska cesta - cesta I/51-Z - umožňuje dopravné prepojenie mesta na diaľnicu D1 v smere Nitra-Trnava-Senica. Popri ceste v oboch smeroch sa nachádzajú priemyselné areály a židovský cintorín. Cieľom stavby je dosiahnuť zvýšenie priepustnosti cesty, bezpečnosti dopravy i chodcov v priestore križovatiek. Jednou z možností je vybudovanie kruhovej križovatky, kde motoristi znížia rýchlosť, chodcom budú slúžiť koridory s bezbariérovou úpravou. „Keď vytvoríme priechody pre chodcov s chráneným ostrovčekom uprostred cesty, ktorá ústi do križovatky, skrátime tým vzdialenosť, ktorú musí chodec prekonať naraz a vozidlá budú k priechodu prichádzať len z jednej strany. Takéto technické riešenie výrazne zvýši bezpečnosť nielen chodcov na komunikácii a priechode ale aj ostatných účastníkov cestnej premávky“, vysvetlil Ctibor Brokeš, riaditeľ Závodu západ spoločnosti Skanska BS, ktorá je lídrom zhotoviteľského združenia.

Súčasťou rekonštrukcie Nitrianskej cesty je okrem malej okružnej križovatky s vonkajším polomerom 21,8 m, s jazdným pruhom šírky 5,5 m a s prstencom pre nákladné vozidlá šírky 2,0 m, vybudovanie dažďovej kanalizácie, vybudovanie štvorpruhovej komunikácie s chodníkmi na oboch stranách od okružnej križovatky po začiatok diaľničného privádzača, úprava miestnych komunikácií a v kilometri 0,425 vybudovanie priesečnej križovatky so samostatným odbočovacím pruhom doľava. Rekonštrukcia bude zahŕňať aj rekonštrukciu, resp. prekládky inžinierskych sietí, vegetačné úpravy a oplotenie.

Základné údaje Názov stavby: "Cesta I/51-Z Trnava, Nitrianska cesta" Lokalita: intravilán mesta Trnava, Trnavský kraj Investor: Slovenská správa ciest Zhotoviteľ: Združenie Skanska BS – ViOn Cena stavby: 3,51 mil. EUR (105,77 mil. Sk) vrátane DPH Začiatok prác: január 2009 Ukončenie prác: november 2010

Kontakt

Kontakt: Magdaléna Dobišová Mgr., Riaditeľ odboru Správa spoločnosti
Telefón +421 248 295 647