c

Cesty II. triedy na Podpoľaní po rekonštrukcii komfortnejšie a bezpečnejšie

Tlačová správa 4.7.2012 10:00 CET

Hriňová (4. júl 2012) - v okrese Detva majú motoristi od júna možnosť využívať opravené regionálne komunikácie II. triedy č. II/526 a II/529. Cesty, ktoré boli pôvodne v havarijnom stave, sú teraz vďaka novému zosilnenému povrchu a opraveným krajniciam bezpečnejšie a komfortnejšie. Celkovú dopravnú situáciu v meste Hriňová zlepšila vybudovaná kruhová križovatka. Obnovu ciest a križovatky zrealizovala a v stanovenom termíne odovzdala do užívania spoločnosť Skanska.

Hriňová

Novovybudovaná kruhová križovatka v Hriňovej má polomer19 mso stredovým ostrovčekom s priemerom10,5 m. Dopravu zabezpečuje v jazdnom pruhu so šírkou6 ms výjazdom na smer Kriváň, Slanec, Látky a Vrch Slatina. Bezpečnosť cestnej premávky na vstupoch do mesta Hriňová zvýšia nové solárne merače rýchlostí.

„Komunikácia za križovatkou bola zároveň rozšírená a pre obyvateľov cestujúcich autobusom bola vybudovaná nová autobusová zastávka,“ povedal Jozef Róža, stavbyvedúci Skanska SK. „Obnovou prešli i priľahlé chodníky pre peších a získali bezbariérovú úpravu,“ dodal.

Cesta II. triedy č. II/526 prepája obce Kriváň, Korytárky, mesto Hriňová, Detvianska Huta a obec Látky v okrese Detva. Cesta II. triedy č. II/529 prepája mesto Hriňová s okresom Brezno cez obec Vrch Slatina. Rekonštrukciou a modernizáciou vybraných úsekov v celkovej dĺžke viac ako 24 km bol odstránený ich havarijný stav. Zosilnenie vozoviek zabezpečili pracovníci Skanska SK položením novej obrusnej asfaltovej vrstvy, čomu predchádzalo odstránenie porúch – oprava sieťových rozpadov, prepadnutých krajníc, výtlkov a trhlín na vozovke. Poškodené zvodidlá vymenili za nové a pôvodné natreli ochranným náterom. Zároveň vyčistili a prehĺbili cestné rigoly.

Základné údaje o stavbe:

Názov diela:  „Modernizácia a rekonštrukcia cesty II/526 Kriváň – Hriňová, II/529 Hriňová – hr. okr. DT/BR, II/526 Hriňová – Látky na posilnenie vybavenosti územia“
Stavebník: Banskobystrický samosprávny kraj
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Závod Cesty, mosty SK, oblasť Západ
Zmluvná cena: 1 844 327,22 € bez DPH
Spôsob financovania: 85% Európsky fond regionálneho rozvoja, 10% Štátny rozpočet SR, 5% vlastné zdroje VÚC BB

Začiatok výstavby: 05/2011
Ukončenie výstavby: 05/2012

Súbory na stiahnutie