c

V Gemerskej Polome vysadili javorovú alej

Tlačová správa 10.12.2009 0:00 CET

Banská Bystrica Viac ako 50 drevín, prevažne javorov mliečnych, vysadili na spoločných brigádach občania obce Gemerská Poloma, v rožňavskom okrese. Na výsadbu získali 2550 eur z programu Ľudia pre stromy. Výsadbou sa im podarilo doplniť a obnoviť stromoradie okolo potoka, ktoré je typické pre mnohé obce na Slovensku. Grantový program vyhlásila Nadácia Ekopolis, spolu s generálnym partnerom - skupinou Skanska v SR, ktorá program podporuje už štvrtý rok.

Gemerská Poloma

„ Na výsadbe sa podieľali aj obyvatelia obce, ktorí sú v ťažkej sociálnej situácii. Napriek tomu im záleží na tom, ako bude vyzerať naša obec. Na vysadenú zeleň dohliadajú, keď je potrebné, uviažu stromček alebo pripevnia kolík... Je vidieť, že majú k novej zeleni vzťah, lebo ju sami vysádzali," povedal Ján Chanas, starosta obce Gemerská Poloma.

„ V programe Ľudia pre stromy je veľkou výhodou, keď si žiadateľ dokáže zohnať aj iné zdroje potrebné na realizáciu projektu. V obci Gemerská Poloma obecný úrad spolufinancoval projekt výsadby javorovej aleje približne rovnakou sumou, ako bola výška finančnej podpory poskytnutej v rámci programu“, konštatoval Milan Hronec, programový manažér Nadácie Ekopolis. „Spoločný prístup k aktivitám, ktoré majú význam pre všetkých obyvateľov obce sa pozitívne odráža nielen pri výbere, ale aj na konečnom výsledku a udržateľnosti projektu“, dodala Magdaléna Dobišová zo spoločnosti Skanska, generálneho partnera programu.

Viac informácií : Ján Chanas, Obecný úrad Gemerská Poloma, 058/7980112, Contact

.................................................................................................................

Z grantového programu Ľudia pre stromy 2009 bolo podporených celkovou sumou 46 260 EUR (1,4 mil. Sk) 28 najlepších projektov. Cieľom programu je zvýšiť záujem ľudí o svoje okolie a zlepšiť životné prostredie výsadbou vhodných drevín alebo ich záchranou.

Podporu do výšky 2 600 EUR (78 328 Sk) na projekt mohli v otvorenej súťaži získať mimovládne organizácie, neformálne skupiny občanov, školy, obce, mestá a príspevkové organizácie. Predpokladané ukončenie projektov je v októbri - novembri 2009. O podporu prejavili najväčší záujem obecné úrady a školy. Do súťaže sa zapojili aj viaceré mimovládne organizácie a neformálne skupiny občanov.

Program Ľudia pre stromy podporuje výsadbu pôvodných, prirodzených alebo tradičných druhov drevín, skrášlenie krajiny zeleňou, ktorá zvyšuje estetickú hodnotu územia, rovnako i ochranu vzácnych stromov, obnovu parkov, výsadbu zelene v okolí škôl, vo verejných záhradách a zveľaďovanie zelených plôch. Zoznam podporených žiadateľov nájdete na www.ekopolis.sk / Ľudia pre stromy / Zoznam podporených projektov.

Súbory na stiahnutie

Kontakt

Kontakt: Magdaléna Dobišová Mgr., Riaditeľ odboru Správa spoločnosti
Telefón +421 248 295 647