c

Bezpečnosť práce nie je fráza!

Tlačová správa 12.11.2008 0:00 CET

Bratislava Výskyt pracovných úrazov na stavbách u nás i v susednom Česku má v posledných rokoch klesajúcu tendenciu. Zatiaľ čo počet úrazov zvoľna klesá, ich závažnosť je stále vysoká. V žiadnom inom odvetví priemyslu sa totiž nevyskytuje taká kombinácia rizík spojených s prácou so strojmi, vo výškach či hĺbkach, ako v stavebníctve. Aj keď spoločnosť Skanska s necelým jedným úrazom na 100 zamestnancov ročne štatistiky pomáha zlepšovať, do boja s úrazmi však investuje neustále, mnohokrát i netypicky – neváhala kvôli tomu napríklad poslať na stavby i manažérov z kancelárií.

Bezpecnost práce nie je fráza

„Bezpečnosť práce znie, bohužiaľ, ako fráza. No ako my, tak i naši švédski majitelia kladieme na túto oblasť extrémny dôraz. V záujme každého z nás je, aby sa všetci zamestnanci mohli večer vrátiť z práce domov v poriadku. Stavba nie je bojisko a neexistuje žiadny dôvod, aby sa tam zranili alebo dokonca zahynuli ľudia,“ hovorí Dan Ťok, predseda predstavenstva Skanska CS.

Manažéri na stavbách Tohtoročný „Safety Week“ ( 3.- 9. 11. 2008) mal každý manažér Skanska v diári označený dlho dopredu. Na celom svete, a teda i na Slovensku a v Česku sa vybrali z kancelárií na stavby. „Chceme poučiť obe strany o bezpečnosti z toho pohľadu, ktorý ľudia na stavbách, alebo naopak manažéri nepoznajú,“ hovorí Veronika Černá, riaditeľka odboru kvality a trvale udržateľného rozvoja Skanska CS.

102 manažérov preto celý týždeň v malých skupinách navštevovalo viac ako 60 stavieb na Slovensku i v ČR. Na štyroch z nich prebiehal špeciálny tréning zaisťovania pri prácach vo výškach. Záverečný workshop okrem iného primäl manažérov, aby spresnili väzbu odmeňovania na kritériá bezpečnosti práce. „ O bezpečnosť našich ľudí, ale i subdodávateľov sa delíme – Skanska poskytuje motiváciu, nástroje a ochranné pomôcky, každý človek na stavbe však musí zapojiť rozum a predvídať,“ zhrnul výsledky Týždňa bezpečnosti na stavbách Leoš Vrzalík, generálny riaditeľ Skanska Servis. Počas Týždňa bezpečnosti sa na stavbách Skanska v SR i ČR nestal žiadny úraz.

Post scriptum: Novinár na stavbe Ak máte dohodnutú návštevu na akejkoľvek stavbe (nielen Skanska), dajte o tom pri príchode vedieť stavbyvedúcemu, pri väčších stavbách na vrátnici pri hlavnom vstupe. Mali by ste byť poučení o rizikách pohybu na stavbe a požiadaní, aby ste sa pohybovali v sprievode zástupcu stavby, pokiaľ možno v skupine. Aj pre Vás – návštevu - je povinnosťou nosiť počas celého pobytu na stavbe na hlave prilbu, reflexnú vestu a odporúčame i pevnú obuv.

A pokiaľ budete chcieť navštíviť stavbu Skanska, zavolajte mi. Reflexné vesty a prilby vozím v aute stále.

Súbory na stiahnutie

Kontakt

Kontakt: Magdaléna Dobišová Mgr., Riaditeľ odboru Správa spoločnosti
Telefón +421 248 295 647