c

V obnovenom centre Závadky nad Hronom sa budú dobre cítiť domáci i turisti

Tlačová správa 23.4.2012 11:20 CET

Z á v a d k a  n a d  H r o n o m, okres Brezno (23. apríl 2012) – v centrálnej časti obce Závadka nad Hronom sa v týchto dňoch naplno rozbehli práce na jej revitalizácii. Obnovou prejdú verejné priestranstvá, miestna komunikácia i autobusová zastávka. Projekt v hodnote približne 382 tis. eur financovaný z prostriedkov EÚ realizuje spoločnosť Skanska a hotový by mal byť v máji 2013.

Závadka nad Hronom je obec s bohatou históriou a kultúrnym dedičstvom a je turistickým východiskom na hrebene Nízkych Tatier a do oblasti Slovenského Rudohoria.

„Cieľom projektu je zveľadiť celkový vzhľad obce a vytvoriť pre obyvateľov i návštevníkov kultúrne prostredie a priestor na relax v centre,“ povedal Ján Tešlár, starosta obce Závadka nad Hronom.

Revitalizácia sa týka okolia Obecného úradu a ulíc Partizánska a Hviezdoslavova. V blízkosti Obecného úradu pracovníci Skanska SK zrekonštruujú pešiu zónu.

„Spevnené plochy aj chodníky budú mať nový povrch zo zámkovej dlažby,“ vysvetlil Jozef Róža, stavbyvedúci zo Skanska SK. „Južne od Obecného úradu vybudujeme oddychovú zónu pre rodiny s deťmi, pribudnú hracie zostavy pre deti. Severne od neho dobudujeme novú oddychovú zónu s lavičkami a zeleňou,“ dodal. Kompletnou rekonštrukciou na riešenom území prejde i verejné osvetlenie.

Na verejnom priestranstve v okolí Partizánskej a Hviezdoslavovej ulice pracovníci Skanska SK  zrekonštruujú a dobudujú chodníky, pribudne nové verejné osvetlenie. V danom úseku prejde rekonštrukciou i miestna komunikácia. Nový vzhľad získa existujúca autobusová zastávka na ulici Osloboditeľov.

 

Základné údaje o stavbe:

Názov diela:                Revitalizácia centrálnej zóny obce Závadka nad Hronom

Objednávateľ:             Obec Závadka nad Hronom

Zhotoviteľ:                 Skanska SK a.s., Závod Cesty, mosty SK - Oblasť Západ

Zmluvná cena:            381 646,02 € bez DPH

Spôsob financovania:   85% Európsky fond regionálneho rozvoja

                               10% Štátny rozpočet SR

                               5% obec Závadka nad Hronom

Začiatok výstavby:     04/2012

Ukončenie výstavby:   05/2013

 

 

 

Súbory na stiahnutie