c

Nová výrobňa asfaltu medzi Zvolenom a Detvou je investíciou do kvality výroby i životného prostredia

Tlačová správa 22.4.2010 0:00 CET

Banská Bystrica Spoločná investícia 3,5 mil. eur dvoch akciových spoločností EUROVIA SK a Skanska SK prispela k vybudovaniu špičkovej obaľovne asfaltových zmesí vo Vígľaši. Výrobňu s novou technologickou linkou s produkciou 200 ton asfaltovej zmesi za hodinu, spĺňajúcej prísne ekologické normy, prevádzkuje spoločnosť Uniasfalt s.r.o. Stredisko pri Vígľaši perspektívne zabezpečí výrobu asfaltu pre výstavbu rýchlostnej komunikácie R2, súvisiacich križovatiek a komunikácii v okruhu takmer 100 km od miesta výroby.

obalovna asfaltových zmesí vo Víglaši

Spoločníkmi prevádzkovateľa výrobne asfaltových zmesí Vígľaš, spoločnosti Uniasfalt s.r.o., sú dve stavebné akciové spoločnosti EUROVIA SK a Skanska SK. „Spojením investícií do projektu s vlastným know - how, vysokým výkonom, kvalitou i špičkovou technológiu, ktorá nezaťažuje životné prostredie, sme získali oveľa väčšiu možnosť zapájať sa a uspieť vo verejných súťažiach, kde pokládka asfaltových zmesí tvorí významnú časť prác. Nové ekologické technológie zabezpečia kvalitné cesty a ich rekonštrukcie v dvoch regiónoch Slovenska,“ konštatoval Martin Máté, riaditeľ Uniasfalt s.r.o. pri príležitosti slávnostného otvorenia obaľovne za účasti predstaviteľov spoločností EUROVIA SK, a.s., Skanska SK a.s., miestnej samosprávy a ďalších hostí.

Obaľovňa sa nachádza v areáli kameňolomu Vígľaš, patriacemu spoločnosti EUROVIA – Kameňolomy, s.r.o., čo umožňuje maximálnu efektivitu výroby, nakoľko odpadáva potreba dopravy kameniva.

Jadrom obaľovne je nová technologická linka výrobcu Ermont s hodinovým výkonom 200 ton obaľovanej zmesi. Výrobu riadi automatizovaný systém. Okrem iného je výrobná linka vybavená zariadením na recykláciu starých asfaltových komunikácií, čo je znakom, že spoločnosť sa snaží pracovať v súlade so zásadami trvalo udržateľného rozvoja. Celá výrobňa spĺňa prísne ekologické normy. Jej obsluhu tvorí 7 pracovníkov. Samotnú pokládku asfaltu vykonávajú dve pokládkové čaty oboch spoločníkov, pričom firma bude dodávať asfalty i prípadným tretím stranám. Obaľovne v dvoch krajoch Slovenska.

Spoločnosť Uniasfalt s.r.o. prevádzkuje okrem obaľovne vo Vígľaši i výrobňu v Šelpiciach pri Trnave, ktorá sa oficiálne spustila do prevádzky v lete 2008. Moderná obaľovňa s technológiou spĺňajúcou najvyššie ekologické štandardy ročne vyrobí 75 tis. ton asfaltových zmesí, ktoré sa využívajú pri výstavbe komunikácií po celom západnom Slovensku a najmä v Trnavskom kraji.

Základné informácie o stavbe: Názov diela: Obaľovacie zariadenie asfaltových zmesí Vígľaš Lokalita: Obec Vígľaš, okres Detva Prevádzkujúca spoločnosť: Uniasfalt s.r.o. Zhotoviteľ: Eurovia SK, a.s. Maximálna produkcia živíc: 200t/h.

Kontakt

Kontakt: Magdaléna Dobišová Mgr., Riaditeľ odboru Správa spoločnosti
Telefón +421 248 295 647