c

V Dvoroch nad Žitavou budú mať škôlkári oživený zeleňou spoločný dvor

Tlačová správa 29.9.2009 0:00 CET

Banská Bystrica Dve susediace materské školy - slovenská a maďarská, v Dvoroch nad Žitavou, ktoré využívajú spoločný areál, sa ho rozhodli oživiť výsadbou zelene. Naplánovali a aj zrealizovali projekt „Revitalizácia areálu miestnej materskej školy“, na ktorý získali 635 eur z programu Ľudia pre stromy. Ďalšiu materiálnu podporu vo výške okolo 500 eur sa im podarilo získať od rodičov a miestnych podnikateľov. Grantový program vyhlásila Nadácia Ekopolis, spolu s generálnym partnerom - skupinou Skanska v SR, ktorá grantový program Ľudia pre stromy podporuje už štvrtý rok.

Na poslednej spoločnej brigáde sa zúčastnilo viac ako 50 rodičov a pedagógov, nebolo zriedkavosťou vidieť pri práci aj celé rodiny. “ Trochu som mala obavy o účasť, ale ako bolo vidieť, zbytočne. Na našich rodičov sa dá spoľahnúť, lebo vedia, že všetko snaženie budú aktívne užívať ich deti, “ zhodnotila Ľubica Kurdiová, učiteľka MŠ zodpovedná za realizáciu projektu a dodáva: „ Neustále sledujeme všetky možnosti, kde sa dajú získať takéto užitočné peniaze. Nám netreba milióny, najlepšie si pomôžeme peniazmi na projekty, ktoré si vieme sami naplánovať i zrealizovať.

Brigádnici sa zamerali na vysadenie živého plota z vtáčieho zobu po obvode areálu, ďalší sadili dreviny ako náhradu za staré stromy, ktoré museli na základe odporúčania dendrologičky odstrániť. Posledná skupina vytvorila estetickú skalku pri vchode do škôlky.

„ Malí škôlkári, ich pani učiteľky, rodičia a všetci, ktorí sa na projekte podieľali v praxi ukázali, ako dokážu dve národnosti spolupracovať. Malý projekt posiela na Slovensko veľký odkaz,“ skonštatovala Magdaléna Dobišová zo spoločnosti Skanska. „Výsledkom ich spoločného projektu je vybavený a udržiavaný areál, kde sú citlivo pospájané prvky detskej záhradnej architektúry so zeleňou, “poznamenal Milan Hronec, programový manažér z Nadácie Ekopolis.

Viac informácií o podporenom projekte Vám poskytne: Ľubica Kurdiová, 035/ 648 4079. Z grantového programu Ľudia pre stromy 2009 bolo podporených celkovou sumou 46 260 EUR (1,4 mil. Sk) 28 najlepších projektov. Cieľom programu je zvýšiť záujem ľudí o svoje okolie a zlepšiť životné prostredie výsadbou vhodných drevín alebo ich záchranou. Tento rok sa budú projekty po prvýkrát uchádzať o „Cenu Skanska za najväčší prínos pre miestnu komunitu".

Podporu do výšky 2 600 EUR (78 328 Sk) na projekt mohli v otvorenej súťaži získať mimovládne organizácie, neformálne skupiny občanov, školy, obce, mestá a príspevkové organizácie. Predpokladané ukončenie projektov je v októbri - novembri 2009. O podporu prejavili najväčší záujem obecné úrady a školy. Do súťaže sa zapojili aj viaceré mimovládne organizácie a neformálne skupiny občanov.

Program Ľudia pre stromy podporuje výsadbu pôvodných, prirodzených alebo tradičných druhov drevín, skrášlenie krajiny zeleňou, ktorá zvyšuje estetickú hodnotu územia, rovnako i ochranu vzácnych stromov, obnovu parkov, výsadbu zelene v okolí škôl, vo verejných záhradách a zveľaďovanie zelených plôch.

Kontakt

Kontakt: Magdaléna Dobišová Mgr., Riaditeľ odboru Správa spoločnosti
Telefón +421 248 295 647