c

Víťazi deviateho ročníka súťaže Študentská osobnosť Slovenska sú už známi

Tlačová správa 11.12.2013 13:00 CET

11 talentovaných a výnimočných mladých ľudí sa dnes môže pýšiť prestížnym ocenením Študentská osobnosť Slovenska. Projekt Študentská osobnosť Slovenska je národná súťaž, ktorá oceňuje tých najlepších študentov. Predstavitelia  fakúlt do deviateho ročníka súťaže pre školský rok 2012/2013 nominovali 70 študentov vysokých škôl a vedeckých pracovísk. Projekt je realizovaný pod záštitou prezidenta SR. Hlavným organizátorom projektu je Junior Chamber International – Slovakia, generálnym partnerom pre školský rok 2012/2013 je už tradične  spoločnosť Skanska.

Vitezka sutaze

„Podpora vzdelávania je jednou zo základných priorít našej spoločnosti. Teší nás, že i prostredníctvom tohto projektu môžeme podporiť potenciál mladých ľudí, ich úsilie a cieľavedomosť, ktorú potvrdili i nomináciou v tejto súťaži,“ povedala Magdaléna Dobišová, generálna riaditeľka Skanska SK a.s.

Projekt sa uskutočňuje pod záštitou prezidenta SR, s podporou Slovenskej rektorskej konferencie a pod odbornou garanciou Slovenskej akadémie vied. Cieľom je vyzdvihnúť a predstaviť širokej verejnosti študentov 1., 2. alebo 3. stupňa vysokoškolského štúdia, ktorí sú nielen výbornými študentami, ale sú v niečom výnimoční - napr. víťazi študentských odborných súťaží, doktorandi s významnými vedecko-výskumnými výsledkami, ale i úspešní umelci či športovci.

V deviatom ročníku podujatia bolo vyhlásených 11 kategórií podľa jednotlivých študijných smerov. V každej kategórii nezávislá odborná komisia vybrala víťazov, ktorí získali vecné ceny a finančnú odmenu.

Každoročný počet nominácií, ktoré do súťaže dostávame, nás utvrdzuje v presvedčení, že projekt tohto tipu má v našej krajine miesto a že medzi mladými ľuďmi je ohromný potenciál, na ktorý treba poukázať a ktorý je potrebné podporiť,“ vyjadril sa Marián Meško, predseda Junior Chamber International – Slovakia.

Top študentskou osobnosťou 2012/2013 sa stala  a Cenu prezidenta SR získala Ing. Mária Virčíková z Fakulty elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach, víťazka  kategórie Informatika a matematicko - fyzikálne vedy. Ocenenie získala za svoju dizertačnú prácu v odbore Umelá inteligencia s názvom Interakcia človek - stroj v sociálnej robotike.

Cenu Hospodárskych novín na základe internetového hlasovania verejnosti získal Štefan Tóth z Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Víťazi  jednotlivých kategórií Študentská osobnosť Slovenska pre školský rok 2012/2013

 1. Elektrotechnika, priemyselné technológie
  Bc. Lukáš Pariža - Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave
 2. Hutníctvo, strojárstvo, energetika
  Ing. Ján Duplák, PhD. - Fakulta výrobných technológií TU v Košiciach
 3. Informatika a matematicko - fyzikálne vedy
  Ing. Mária Virčíková - Fakulta elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach
 4. Lekárske vedy, farmácia
  MUDr. Juraj Sokol - Jesseniova lekárska fakulta v Martine, UK  v Bratislave
 5. Prírodné vedy, chémia
  RNDr. Matúš Peško, PhD.- Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
 6. Stavebníctvo, architektúra
  Ing. Peter Staňák, PhD. - Ústav stavebníctva a  architektúry SAV  v Bratislave.
 7. Poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo
  Ing. Jaromír Vašíček, PhD. - Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre
 8. Právo,filozofia, politológia, sociológia
  Mgr. Lenka Kostovičová - Ústav experimentálnej psychológie SAV
 9. Kultúra a umenie
  Bc.Tomáš Šelc - Hudobná a tanečná  fakulta VŠMU v Bratislave
 10. Ekonómia
  Michal Mešťan - Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
 11. Šport
  Richard Varga - Fakulta telesnej výchovy a športu UK v Bratislave 

Junior Chamber International – Slovakia je partnerskou organizáciou Junior Chamber International – jednej z najväčších organizácií na svete združujúcich mladých lídrov v jednotlivých krajinách. Svetová organizácia má 200 000 členov v 120 krajinách sveta. JCI - Slovakia organizuje rôzne aktivity pre študentov stredných a vysokých škôl a mladých podnikateľov na Slovensku.