c

Oprava cesty II/507 v Trenčianskom kraji

Tlačová správa 21.5.2012 13:50 CET

V Trenčianskom kraji v týchto dňoch už prebiehajú práce na modernizácii úsekov cesty II/507 s cieľom zlepšiť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky v danom úseku. Súčasťou obnovy je i rekonštrukcia mostných objektov v Hôrke nad Váhom a Trenčianskych Stankovciach. Práce na modernizácii v hodnote takmer 1,6 mil. eur zrealizuje spoločnosť Skanska a hotové by mali  byť v októbri tohto roka.

Novy mikroasfalt a obn. svodidla - Beckov-Bodovka

Modernizácia sa týka troch úsekov cesty II/507 z Trenčianskych Stankoviec pozdĺž Beckova  smerom do Hôrky nad Váhom. „Na vybraných úsekoch mal povrch vozovky zlé protišmykové vlastnosti, diagnostikované boli i poruchy podložia,“ povedal MUDr. Pavol Sedláček, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja. „Rekonštrukciou chceme dosiahnuť hlavne zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky na danom úseku,“ dodal.

Práce na vozovke budú pozostávať z frézovania jestvujúceho asfaltového povrchu, pokládky nového asfaltového koberca, ako i z realizácie emulzného dvojvrstvového mikrokoberca, čo je nová špeciálna  technológia, ktorej výsledkom je vozovka vyšších bezpečnostných parametrov. Súčasťou rekonštrukcie je i spevnenie krajníc vozovky, vodorovné a zvislé dopravné značenie oprava a výmena zvodidiel,“ stručne načrtol postup prác Marek Štancel, vedúci strediska Skanska SK.

Odpadový materiál vzniknutý pri realizácii prác, napr. betón či starý kryt vozovky, pracovníci Skanska SK odvezú na obaľovaciu súpravu v Šelpiciach, kde ho budú recyklovať k ďalšiemu použitiu.

Súčasťou projektu je rekonštrukcia 3 mostných objektov, ktoré sú v súčasnosti veľmi poškodené najmä následkom pôsobenia poveternostných vplyvov. Zrealizovaním opráv mostov sa odstráni ich nebezpečný nesúmerný a hrboľatý povrch, zrekonštruuje sa nefungujúce odvádzanie vôd z mostných konštrukcií. V rámci opravy mostných objektov dôjde k reprofilácií ríms po obidvoch stranách, pribudnú nové zvodidlá pre vyššiu bezpečnosť premávky na komunikácii.

Počas prác bude doprava v predmetných úsekoch obmedzená dopravným značením.

 

Základné údaje o stavbe:

Názov diela:                Rekonštrukcia a modernizácia úsekov cesty II/507 Trenčianske Stankovce- Hôrka nad Váhom

Objednávateľ:             Trenčiansky samosprávny kraj

Zhotoviteľ:                  Skanska SK a.s., Závod Cesty, mosty SK, Oblasť Západ

Zmluvná cena:             1 593 255, 53 € bez DPH

Začiatok výstavby:       04/2012

Ukončenie výstavby:     10/2012