c

Cesty v Belej nad Cirochou bezpečné pre chodcov i motoristov

Tlačová správa 12.11.2009 0:00 CET

Belá nad Cirochou Zlepšenie kvality komunikácie, zabezpečenie odvodenia cesty v súlade s požiadavkou na zvýšenie bezpečnosti dopravy a bezpečnosti chodcov frekventovaného úseku cesty I. triedy č. 74 v obci Belá nad Cirochou na východe Slovenska má zabezpečiť jej rekonštrukcia a rozšírenie. Pracovníci Skanska tak na trase dlhej 1,3 km zabezpečia výstavbu cestnej kanalizácie, povrchovú úpravu krytu jestvujúcej komunikácie a výstavbu chodníkov v dotknutom úseku štátnej cesty. Práce, do ktorých Slovenská správa ciest investuje viac ako 800 tis. €, budú ukončené na jeseň 2010.

Image

Stavba, ktorá pozostáva z troch stavebných objektov, sa realizuje v intraviláne obce Belá nad Cirochou. Pracuje sa na úprave cesty I/74 v celkovej dĺžke 1,32 km, pričom plocha vozovky predstavuje viac ako 11 km². Vybudovanie chodníkov je na takmer 3 km² a cestná kanalizácia bude dlhá 1,22 km. „Nový chodník sleduje hranu vozovky, pričom súčasná premenná šírka cesty bude zjednotená na šírku 7 m. Chodník zo zámkovej dlažby ohraničený od cesty 12 cm obrubníkom umožní bezpečný pohyb chodcov na frekventovanej trase. Navyše voda z povrchu cesty je odvádzaná odvodňovacím kanálom do priľahlého potoka, čím sa zvýši kvalita a bezpečnosť vozovky i pre motoristov,“ vysvetlil Ivan Gajdoš, vedúci Oblasti Východ Skanska BS.

Premávka počas výstavby bude riadená dočasným dopravným značením, reguláciou dopravy, resp. svetelnou signalizáciou. Navrhované riešenie neobmedzí ani prístupy na pozemky, t.z., že vjazdy k domom za chodníkom sa zachovajú. Počas výstavby kanalizácie budú zriadené provizórne prejazdy k domom.

Základné údaje o stavbe:

Názov diela: I/74 Belá nad Cirochou odvodnenie, chodník Investor: Slovenská správa ciest Bratislava, Investičná výstavba a správa ciest Košice Zhotoviteľ : Skanska BS a.s., Košovská cesta 16, 971 74 Prievidza Zmluvná cena: 839, 64 tis. EUR bez DPH. Začiatok výstavby: 10/2009 Ukončenie výstavby: 09/2010

Súbory na stiahnutie

Kontakt

Kontakt: Magdaléna Dobišová Mgr., Riaditeľ odboru Správa spoločnosti
Telefón +421 248 295 647