c

V Rudinke zachránili 250-ročné majestátne lipy

Tlačová správa 30.10.2009 0:00 CET

Banská Bystrica Dve 250-ročné chránené lipy na cintoríne v obci Rudinka (okres Kysucké Nové Mesto) sa dočkali záchrany. Obec na ich ošetrenie získala 1500 eur z programu Ľudia pre stromy. Grantový program vyhlásila Nadácia Ekopolis, spolu s generálnym partnerom - skupinou Skanska v SR, ktorá program podporuje už štvrtý rok.

Image

„Lipy sú skutočne majestátne a nachádzajú sa na frekventovanom mieste – na miestnom cintoríne. Základom ošetrenia bol odborný dendrologicky zásah, vďaka ktorému sú lipy stabilizované a ľudia prechádzajúci okolo nich sa budú cítiť bezpečnejšie“, povedal Milan Hronec, programový manažér Nadácie Ekopolis. „ Určite je potrebné vyzdvihnúť príkladnú spoluprácu medzi starostkou obce, Štátnou ochranou prírody a realizátorom ošetrenia. Bezproblémová komunikácia a spojenie síl dotiahli pekný projekt do zdarného konca, “ dodala Magdaléna Dobišová zo spoločnosti Skanska, generálneho partnera projektu. Ako povedala Oľga Štefánková, starostka Obce Rudinka: “Majestátne košaté lipy sú ozdobou nášho cintorína, avšak vekom preschýnajúce konáre by mohli spôsobiť škody na majetku aj ohroziť občanov. Preto sme využili možnosť zapojiť sa do programu Ľudia pre stromy, vďaka ktorému sa zlepší zdravotný stav a predĺži vek našich chránených líp. Touto cestou sa chcem poďakovať Nadácii Ekopolis, skupine SKANSKA, p. Seidlovi a CHKO-Kysuce p. Lepiešovi vďaka ktorým sa nám podarilo projekt úspešne zrealizovať.“ Viac informácií : Oľga Štefánková, starostka obce, Obec Rudinka, 041/4214531,0905 724 932, e-mail Contact

Z grantového programu Ľudia pre stromy 2009 bolo podporených celkovou sumou 46 260 EUR (1,4 mil. Sk) 28 najlepších projektov. Cieľom programu je zvýšiť záujem ľudí o svoje okolie a zlepšiť životné prostredie výsadbou vhodných drevín alebo ich záchranou. Tento rok sa budú projekty po prvýkrát uchádzať o „Cenu Skanska za najväčší prínos pre miestnu komunitu". Podporu do výšky 2 600 EUR (78 328 Sk) na projekt mohli v otvorenej súťaži získať mimovládne organizácie, neformálne skupiny občanov, školy, obce, mestá a príspevkové organizácie. Predpokladané ukončenie projektov je v októbri - novembri 2009. O podporu prejavili najväčší záujem obecné úrady a školy. Do súťaže sa zapojili aj viaceré mimovládne organizácie a neformálne skupiny občanov.

Program Ľudia pre stromy podporuje výsadbu pôvodných, prirodzených alebo tradičných druhov drevín, skrášlenie krajiny zeleňou, ktorá zvyšuje estetickú hodnotu územia, rovnako i ochranu vzácnych stromov, obnovu parkov, výsadbu zelene v okolí škôl, vo verejných záhradách a zveľaďovanie zelených plôch.

Zoznam podporených žiadateľov nájdete na www.ekopolis.sk / Ľudia pre stromy / Zoznam podporených projektov.

Súbory na stiahnutie

Kontakt

Kontakt: Magdaléna Dobišová Mgr., Riaditeľ odboru Správa spoločnosti
Telefón +421 248 295 647