c

Frekventovaná doprava v časti Pod tromi mostami v Nových Zámkoch už nebude ohrozovať chodcov ani cyklistov

Tlačová správa 7.10.2008 0:00 CET

Nové Zámky Na Šurianskej ceste, ktorá je súčasťou dopravného ťahu cez Nové Zámky s výjazdom na Šurany, spoločnosť Skanska začala práce na dvoch podchodoch pre chodcov a cyklistov. Po ich odovzdaní do užívania v januári 2009 by sa tak mala výrazne zvýšiť bezpečnosť na komunikácii, ktorá patrí v tejto lokalite medzi najviac rizikové úseky s častými dopravnými nehodami. Mesto Nové Zámky do výstavby podchodov investuje viac ako 14 mil. Sk (464,7 tis. €).

Stavba podchodov sa nachádza v intraviláne mesta Nové Zámky, na Šurianskej ceste. Úsek tejto cesty, na ktorej sa budú podchody stavať, vedie pod tromi železničnými mostami. Vlastná výstavba podchodov sa dotýka dvoch z nich. „Voľba a parametre nosnej konštrukcie zohľadňujú požiadavky ŽSR na prevádzku a priestorové usporiadanie mostných objektov. Zaujímavosťou je to, že oba mostné objekty podchodov sú založené na mikropilotách priemeru 133 mm, ktoré zabezpečia optimálny prenos zaťaženia do podložia“, vysvetlil Peter Vojtáš zo spoločnosti Skanska BS. Podchody budú široké 2, 5 m a dlhé takmer 7 m.

Výstavba podchodov si vyžiada zvýšené nároky na organizáciu a riadenie stavebných prác, nakoľko stavba bude realizovaná v obmedzenom priestore a za plnej premávky. „Investícia mesta do podchodov na Šurianskej ceste je investíciou do bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky – motoristov, cyklistov i chodcov. Samozrejme k bezpečnosti musia prispieť i sami, svojim prístupom a zmýšľaním“, dodal Gejza Pischinger, primátor mesta Nové Zámky.

Súčasťou realizovaných úprav bude aj úprava chodníka, ktorého vrchná vrstva bude tvorená prefabrikovanou betónovou dlažbou s vymedzenými pruhmi pre chodcov a cyklistov.

Základné údaje: Názov stavby: Podchod pre chodcov a cyklistov pod dvoma mostami Nové Zámky, Šurianska ul. Lokalita: Nové Zámky Zhotoviteľ: Skanska BS Investor: Mesto Nové Zámky Začiatok výstavby: október 2008 Ukončenie výstavby: december 2008

Kontakt

Kontakt: Magdaléna Dobišová Mgr., Riaditeľ odboru Správa spoločnosti
Telefón +421 248 295 647