c

Pri Rožňave rekonštruujú dôležitý most na spojnici Zvolen - Košice

Tlačová správa 6.2.2009 0:00 CET

Rožňava Nevyhovujúci stav mosta I/50 – 283 dlhého 72 metrov, ktorý sa nachádza na trase Zvolen – Košice, je dôvodom jeho komplexnej rekonštrukcie. Objekt je súčasťou cesty I. triedy, ktorá patrí do medzinárodnej siete ciest E 571 a tvorí dôležitú dopravnú spojnicu v južnej časti Slovenska v smere západ – východ. Most s priľahlými objektami rekonštruuje spoločnosť Skanska s celkovými nákladmi stavby vo výške takmer 928 tis. EUR. V prevádzke by mal byť koncom roka 2009.

„V rámci rekonštrukcie mosta zrekonštruujeme mostný zvršok, vložíme nové ložiská a sanujeme nosnú konštrukciu vrátane spodnej stavby mosta. Týmto dosiahneme zvýšenie zaťažiteľnosti mosta tak, aby vyhovoval zaťažovacej triede „A“ – teda tej najvyššej. Rekonštrukcia prispeje k výraznému zlepšeniu technického stavu a celkového vzhľadu mosta a hlavne k zvýšeniu bezpečnosti cestnej dopravy v danom úseku,“ vysvetlil Ivan Gajdoš, riaditeľ závodu Východ zo spoločnosti Skanska BS. Okrem rekonštrukcie samotného mosta s celkovou dĺžkou 72 m (s premostením 66,5 m) sa práce rozšíria i na úpravu cesty I/50, a to 40 m pred a 20 m za mostným objektom, kde sa osadia nové záchytné bezpečnostné zariadenia. Stavebné práce sa budú vykonávať bez vylúčenia dopravy, v určitých fázach výstavby dôjde k jej presmerovaniu.

Most I/50 – 283 sa nachádza v Košickom kraji, kataster obce Brzotín v okrese Rožňava. Premosťuje štátnu cestu I/67 Rožňava – Poprad a železničnú trať č. 167 Rožňava – Dobšiná. Cestná komunikácia na moste je dvojpruhová, obojsmerná, šírka medzi obrubníkmi je 10,5 m a medzi zábradlím 13,2 m. Po oboch stranách mosta sú chodníky široké 1,6 m.

Základné informácie o projekte:

Názov stavby:I/50 – 283 Rožňava, nadcestie Zhotoviteľ: Skanska BS, Prievidza Investor: Slovenská správa ciest, Bratislava Začiatok výstavby: 10/2008 Koniec výstavby: 11/2009 Celkové náklady stavby: 927 737,17 EUR (27,95 mil. Sk).

Kontakt

Kontakt: Magdaléna Dobišová Mgr., Riaditeľ odboru Správa spoločnosti
Telefón +421 248 295 647