c

Navzdory kríze skupina Skanska v Českej a Slovenskej republike zvýšila zisk

Tlačová správa 9.2.2010 0:00 CET

Bratislava Skupina Skanska v Českej a Slovenskej republike zvýšila medziročne prevádzkový zisk o 10 percent na 1,545 miliardy českých korún. Tento výsledok dosiahla navzdory prepadu tržieb o 17 percent na 31,243 miliardy českých korún. Najviac sa darilo segmentu dopravného staviteľstva, prepad zaznamenala ekonomickou krízou najpostihnutejšia oblasť rezidenčného developmentu. Od začiatku tohto roku pôsobí skupina v ČR v novej podobe, po vnútrofiremnej fúzii piatich spoločností zastrešuje všetky aktivity v ČR jediná - Skanska a.s. Na Slovensku bude fúzia šiestich slovenských spoločností Skanska ukončená 1.4. 2010 , kedy začnú fungovať pod jedným IČom a pod novým názvom Skanska SK a.s.

„Rok 2009 bol pre nás v mnohých oblastiach prelomovým. Reštrukturalizácia, ktorej hlavným cieľom bolo zjednodušiť riadenie skupiny a zvýšiť produktivitu práce sa ukázala, predovšetkým v období krízy ako prezieravý krok. Vďaka tomu sme úspešne zvládli náročné podmienky roku 2009 a dokázali pritom zvýšiť náš prevádzkový i čistý zisk,“ vyjadril sa k výsledkom Dan Ťok, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skanska a.s.

Medzi hlavné výsledky projektu Jedna Skanska, ktorého súčasťou je i reštrukturalizácia, patrí nová architektúra skupiny platná od 1. 1. 2010 v ČR a od 1.4.2010 na Slovensku. Pôvodne samostatné právne subjekty obsluhujúce jednotlivé segmenty trhu sa zlúčili do jednej spoločnosti - Skanska a.s. v ČR a od 1.4. 2010 Skanska SK a.s. Súčasťou týchto zmien je takisto novo nastavený systém riadenia skupiny a ekonomický model fungovania skupiny, vrátane riadenia rizík. S tým súviselo, okrem iného, zníženie počtu zamestnancov. K 1.1. 2010 ich Skanska v oboch krajinách zamestnávala spolu 5 513.

„Očakávam, že vzhľadom k zotrvačnosti stavebného trhu budú následky krízy pretrvávať i v tomto roku. Projekt Jedna Skanska, ktorý sme spustili v dobe ekonomickej prosperity, nám vytvoril výborné podmienky pre zvládnutie i nepriaznivého vývoja vonkajšieho prostredia. Silná finančná pozícia umožňuje Skanska poobzerať sa po investičných príležitostiach.“ dodal D. Ťok.

Hospodárske výsledky skupiny Skanska v ČR a SR – celkový prehľad viz. Word dokument