c

V Púchove vysadili medonosné dreviny

Tlačová správa 3.12.2008 0:00 CET

Banská Bystrica "Láskou k prírode a včelám" je názov projektu, ktorý získal podporu 70 tisíc korún (2 324 Eur) z grantového programu Ľudia pre stromy. Do jeho realizácie sa v Púchove zapojila ako samospráva, včelársky zväz, žiaci základnej školy, tak i členovia včelárskeho krúžku. Cieľom projektu bola výsadba medonosných drevín v areáli miestneho včelárskeho centra voľného času (CVČ) Včielka. Program vyhlásila Nadácia Ekopolis so spoločnosťou Skanska, partnerom programu.

V Púchove vysadili medonosné dreviny

“V púchovskej včelnici, ktorá je v areáli CVČ pribudlo dvanásť stromov - lipy, gaštany, liesky, vŕby a agáty. Budúci rok plánujeme vo výsadbe pokračovať," povedala riaditeľka CVČ Eva Kováčová.

Program otvorenia projektu bol naozaj bohatý až medonosný. Nechýbala v ňom prehliadka včelárskeho múzea na Základnej škole J. A. Komenského v Púchove, tvorivé dielne, výroba sviečok z včelieho vosku aj ochutnávka medu.

„ Pri sadení stromčekov sa zišla naozaj skvelá partia ľudí, ktorí sa pre túto vec nadchli a dotiahli ju do konca. Je sympatické, že projekt pomôže školákom overiť si teóriu z učebníc v praxi. Určite si popri tom i lepšie a ľahšie uvedomia, aké je potrebné dbať na životné prostredie a chrániť ho o to viac, že v ňom nežijeme iba my,“ pridala sa Magda Dobišová zo spoločnosti Skanska, partnera projektu. Cieľom programu Ľudia pre stromy je zvýšiť záujem ľudí o svoje okolie a zlepšiť životné prostredie výsadbou vhodných drevín alebo ich záchranou. Program Ľudia pre stromy podporuje výsadbu prirodzených, vhodných drevín, oživovanie krajiny plošnou a vertikálnou zeleňou, ktorá zvyšuje estetickú hodnotu územia, rovnako i záchranu vzácnych stromov, obnovu parkov, výsadbu zelene v okolí škôl, vo verejných záhradách a zveľaďovanie zelených plôch.

Kontakt

Kontakt: Magdaléna Dobišová Mgr., Riaditeľ odboru Správa spoločnosti
Telefón +421 248 295 647