c

Na Gemeri sa zakrátko začne ťažiť lukratívny mastenec

Tlačová správa 16.6.2009 12:00 CET

Gemerská Poloma Pracovníci Skanska ukončili razenie štôlne Elisabeth v dĺžke 4 200 m a dosiahli, podľa odborníkov, jedno z najvýznamnejších ložísk mastenca na svete. V týchto dňoch pokračujú raziace práce nad rámec pôvodného rozsahu, ktoré slúžia k overeniu hraníc ložiska. Raziace práce začali vo februári 2007 a vyžiadali si náklady vo výške 16,6 mil. € (približne pol miliardy korún). Investorom projektu je spoločnosť VSK Mining z Košíc.

Image

Razenie štôlne vedúcej k mastencu je ukončené, no práce v bani naďalej pokračujú. „Severovýchodným prekopom sme plným profilom diela narazili na ložisko mastenca“, hovorí Marián Oravec zo Skanska BS. „Pri prechode ložiskom však už musia byť použité technológie vystužovania diela také, ktoré neznečistia mastenec. Striekaný betón a priehradové nosníky budú nahradené poddajnou oceľovou TH výstužou s pažením železobetónovými pažnicami“, dodal Marián Oravec. Momentálne sa snaží Skanska BS pomôcť nájsť investorovi najoptimálnejšie riešenie druhého spojenia ložiska na povrch, lebo banské predpisy a bezpečnosť požadujú, aby bolo priebežné vetracie prepojenie a ďalšia nezávislá úniková cesta.

V prvej etape ťažby mastenca bude použitá koľajová mechanizácia, ktorá bola nasadená i pri samotnom razení štôlne. Tvorí ju dvojlafetový vrtný voz vybavený dvomi súčasne vŕtajúcimi ramenami, prepravníkové vozy HRST pre odvoz rúbaniny pomocou silnej 20- tonovej banskej lokomotívy a nakladač s koľajovým aj pásový podvozkom.

Vo svetovom meradle najväčším producentom v ťažbe mastenca je Čína, významný výskyt je i v USA, Brazílii, Indii a Fínsku. V súčasnosti však medzi najdôležitejšie ložiská sveta odborníci zaraďujú už i ložisko v Gemerskej Polome.

Základné údaje: Názov stavby: Razenie otvárkovej štôlne ložiska Gemerská Poloma - mastenec Lokalita: Gemerská Poloma Investor: VSK MINING s.r.o. Zhotoviteľ: Skanska BS a.s. Dĺžka diela: 4200 m Šírka štôlne: 3,2 m Výška štôlne: 3,5 m Začiatok razenia štôlne: február 2007 Ukončenie razenia štôlne: máj 2009

Súbory na stiahnutie

Kontakt

Kontakt: Magdaléna Dobišová Mgr., Riaditeľ odboru Správa spoločnosti
Telefón +421 248 295 647