c

Program Ľudia pre stromy oživí zeleňou - 28 miest po celom Slovensku

Tlačová správa 1.4.2009 0:00 CET

Banská Bystrica Ľudia, ktorí majú záujem urobiť niečo užitočné pre zeleň vo svojom najbližšom okolí, dostali aj tento rok príležitosť uchádzať sa o finančnú podporu z grantového programu Ľudia pre stromy. Sumou 46 260 EUR ( 1,4 mil. Sk) podporila Nadácia Ekopolis 28 najlepších projektov. Generálnym partnerom je skupina Skanska v SR.

O podporu sa uchádzalo 119 žiadateľov z celého Slovenska. Cieľom programu je zvýšiť záujem ľudí o svoje okolie a zlepšiť životné prostredie výsadbou vhodných drevín alebo ich záchranou. Tento rok sa budú projekty po prvýkrát uchádzať o „Cenu Skanska za najväčší prínos pre miestnu komunitu“.

Podporu do výšky 2 600 EUR (78 328 Sk) na projekt mohli v otvorenej súťaži získať mimovládne organizácie, neformálne skupiny občanov, školy, obce, mestá a príspevkové organizácie.

„Prvýkrát sme posudzovali oddelene projekty zamerané na revitalizáciu existujúcej a výsadbu novej zelene. Z predchádzajúcich ročníkov sme zistili, že je veľmi ťažké rozhodnúť medzi ošetrím starého majestátneho stromu, prípadne celej aleje a výsadbou potrebných nových drevín na miestach, kde doteraz zeleň chýba úplne, “ vysvetlil Milan Hronec, programový manažér Nadácie Ekopolis.

“ Už teraz sa črtá niekoľko nádejných kandidátov na udelenie Ceny Skanska za najväčší prínos pre miestnu komunitu. Budeme pozorne sledovať, ako sa podarí žiadateľom zmeniť svoje plány na skutočnosť, ako zapoja ľudí a organizácie do svojich aktivít a aká bude konečná podoba upraveného priestoru a jeho environmentálna hodnota,“ konštatovala Magdaléna Dobišová zo spoločnosti Skanska, generálneho partnera programu.

Najviac podporených projektov – 7 je v Žilinskom kraji, nasleduje Košický kraj – 6 projektov, v Nitrianskom a Banskobystrickom kraji získalo podporu 5 projektov, v Trenčianskom 2 a v Bratislavskom, Trnavskom a Prešovskom po jednom projekte. Predpokladané ukončenie projektov je v októbri – novembri 2009. O podporu prejavili najväčší záujem obecné úrady a školy. Do súťaže sa zapojili aj viaceré mimovládne organizácie a neformálne skupiny občanov.

Program Ľudia pre stromy podporuje výsadbu pôvodných, prirodzených alebo tradičných druhov drevín, skrášlenie krajiny zeleňou, ktorá zvyšuje estetickú hodnotu územia, rovnako i ochranu vzácnych stromov, obnovu parkov, výsadbu zelene v okolí škôl, vo verejných záhradách a zveľaďovanie zelených plôch.

Zoznam podporených žiadateľov nájdete na www.ekopolis.sk/ Ľudia pre stromy/ Zoznam podporených projektov.

Kontakt

Kontakt: Magdaléna Dobišová Mgr., Riaditeľ odboru Správa spoločnosti
Telefón +421 248 295 647