c

Skanska opraví cesty na západnom Slovensku

Tlačová správa 12.10.2011 11:05 CET

Počas nasledujúcich štyroch rokov Skanska postupne zabezpečí lokálne i veľkoplošné opravy vybraných vozoviek v Bratislave a  na západnom Slovensku.  Práce na prvých opravách sa rozbehli  už uplynulý víkend.

Stavebné úpravy zabezpečia úpravu vozoviek porušených priečnymi nerovnosťami, koľajami a výtlkmi. Ako prvé prídu na rad opravy vozovky v Bratislave na úseku D1 Bratislava –Senec a D2  most Lafranconi až po štátnu hranicu s Maďarskou republikou. Opravovať sa bude i úsek  R1- I/51 v km 22,5-24,5 a v km 28-29 medzi Nitrou a Trnavou.

Práce na komunikáciách s nevyhovujúcim krytom budú prebiehať postupne podľa vopred stanoveného harmonogramu.  „Krok za krokom plánujeme zabezpečiť 256 tis.m2 výmeny krytov vozoviek v oblasti Bratislavy a až 338 tis. m2  na úseku Nitra – Trnava,“ povedal Jakub Kolesár, riaditeľ Oblasti Západ, Skanska SK.

Opravy budú vykonávať pracovníci Závodu Cesty, Mosty SK.  „Pôjde hlavne o odfrézovanie degradovaných vrstiev krytu a položenie nových vrstiev z modifikovaných asflatových zmesí,“ vysvetlil Kolesár. „Nový povrch tak zlepší prevádzkovú spôsobilosť vozoviek  a predĺži ich životnosť, zároveň  zabráni, aby sa  poruchy šírili na nižšie položené vrstvy vozovky,“ dodal.  

Práce na opravách ciest v Bratislave sa budú vykonávať v špeciálnom nočnom režime  a počas dní pracovného voľna, čím sa  čiastočne zabráni obmedzeniu dopravy v hlavnom meste.  Na všetkých opravovaných úsekov bude doprava  usmerňovaná  prenosným dopravným značením.

 

Základné údaje o diele:

I.stavba:

Názov stavby: Oprava vozoviek v správe SSÚR 1 Galanta

Lokalita: R1-I/51 Trnava- Nitra

Hlavný investor: Národná diaľničná spoločnosť a.s.

Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Závod Cesty mosty, Oblasť Západ

Zmluvná cena: 3 317 726 € bez DPH

Začiatok prác:10/2011

Ukončenie prác: 10/2016

 

II.stavba:

Názov stavby: Opravy vozoviek v správe SSÚD 2 Bratislava

Lokalita: diaľnica D1 v úseku križovatka Pečňa (Petržalka) – Senec

            diaľnica D2 v úseku križovatka Lamač- št. hranica SR/MR         

            diaľnica D4 v úseku št. hranica SR/Rak.- križovatka Jarovce

Hlavný investor: Národná diaľničná spoločnosť a.s.

Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Závod Cesty mosty, Oblasť Západ

Predpokladaná hodnota prác : 2 857 252,80 € bez DPH

Začiatok prác: 10/2011

Ukončenie prác:10/2016

 

 

Kontakt

Kontakt: Magdaléna Dobišová Mgr., Riaditeľ odboru Správa spoločnosti
Telefón +421 248 295 647