c

Prestížna česká cena za bezpečnosť práce putuje do rúk banským stavbárom z Prievidze

Tlačová správa 14.5.2008 0:00 CET

Prievidza Už po šiesty krát udelil v týchto dňoch Český banský úrad ocenenie za zásluhy v oblasti bezpečnosti v baníctve - Zlatý Permon. Spomedzi 60 prihlásených, prevažne domácich, spoločností bolo tento rok po prvý krát ocenenie udelené zahraničnej spoločnosti, slovenskej Skanska BS z Prievidze. V súťaži zvíťazila s nomináciou stavby tunela 513 na úseku Vestec – Lahovice novo budovaného Pražského okruhu.

Ocenenie Zlatý Permon získala spoločnosť po prvý krát. „Dlhodobo dosahujeme dobré výsledky v tejto oblasti aj vďaka štandardom bezpečnosti práce, ktoré sú v našej spoločnosti na veľmi vysokej úrovni. Počas banských prác na stavbe tunela, s ktorou sme sa do súťaže prihlásili, doteraz nebol zaznamenaný ani jeden vážnejší pracovný úraz, ktorý by si vyžadoval práceneschopnosť zamestnanca. Ocenenie je však pre nás aj obrovským záväzkom do budúcnosti osobitne z hľadiska bezpečnosti našich zamestnancov, ktorí sú pre nás na prvom mieste,“ povedal Ján Gatial, výrobný námestník Závodu Tunely zo spoločnosti Skanska BS.

Cena za bezpečnosť v baníctve - Zlatý Permon - sa prepožičiava a udeľuje subjektom, ktoré podliehajú dozoru štátnej banskej správy Českej republiky ako prejav uznania za dosiahnuté vynikajúce výsledky v oblasti bezpečnosti práce. Jej zriaďovateľom je Český banský úrad spolu s Odborovým zväzom pracovníkov baníctva, geológie a naftového priemyslu a Odborovým zväzom Stavba Českej republiky. Od roku 2007 sú na základe rozhodnutia komisie ocenenia udeľované v piatich kategóriách. Spoločnosť Skanska BS získala ocenenie v IV. kategórii – činnosť uskutočňovaná baníckym spôsobom, vrátane ťažby nafty (subjekt s minimálne 51 zamestnancami).