c

Domov dôchodcov v Likavke na európskej úrovni

Tlačová správa 3.9.2013 10:30 CET

L i k a v k a, okres Ružomberok ( 3. september 2013 ) – Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb v Likavke prešiel od augusta 2011 kompletnou rekonštrukciou, ktorou získal lepšie priestorové podmienky pre svojich imobilných pacientov a znížila sa energetická náročnosť objektu. Projekt v hodnote  približne 1,84 mil. eur realizovala spoločnosť Skanska a je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. 

Pôvodný objekt Domova dôchodcov a Domova sociálnych služieb pochádzal z roku 1961 a pozostával zo štyroch blokov A,B,C,D. Nadstavbou dvoch blokov A,D o jedno NP vzniklo 14 nových obytných buniek, z toho desať pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Súčasťou nadstaveného podlažia je i kuchynka s jedálenským výťahom, jedáleň, sociálne zariadenie, terapeutické miestnosti, denná miestnosť a evakuačný výťah.

Štandard  imobilných pacientov sa vďaka rekonštrukcii  zvýšil na úroveň európskych noriem,“ povedala Ing. Dagmar Švecová, riaditeľka LIKAVA – CSS.

Práce na domove dôchodcov prebiehali za plnej prevádzky. „Nadstavba objektov je vertikálne prepojená s ostatnými podlažiami dvomi  schodiskami. V mieste schodiskovej rampy sme vytvorili otvor odstránením stropných panelov a tak sme sprístupnili nadstavované podlažie,“ vysvetlili Jaroslav Ondrľa, stavbyvedúci Skanska SK.

V rámci nadstavby pracovníci Skanska SK vyriešili a zrealizovali i komunikačný systém, ktorý slúži na dohovor medzi službu konajúcim personálom a jednotlivými klientmi. Systém zároveň umožní monitorovať podľa potreby všetky izby, kúpeľne a WC klientov z hlavnej ústredne.

Rekonštrukcia sa dotkla i fasád všetkých štyroch budov. Tie prešli kompletnou obnovou zateplením a výmenou okien, vďaka čomu klesla spotreba tepla na vykurovanie v objektoch.

 

Základné údaje o stavbe:

Názov diela:                Stavebné úpravy a zateplenie DD, DSS Likavka

Objednávateľ:             Žilinský samosprávny kraj

Zhotoviteľ:                 Skanska SK a.s., PS SK 01, oblasť Západ

Spôsob financovania:   85 % Európsky fond regionálneho rozvoja

                               10% Štátny rozpočet SR

                                5 % Žilinský samosprávny kraj

Začiatok výstavby:      06/2011

Ukončenie výstavby:    06/2013

 

Súbory na stiahnutie