c

Detské hrisko, starý ovocný sad i kaplnka sv. Vendelína ožili vďaka programu Ľudia pre stromy

Tlačová správa 30.10.2008 0:00 CET

Bratislava Grantový program Ľudia pre stromy Nadácie Ekopolis a generálneho partnera spoločnosti Skanska zbiera na jeseň svoje ovocie – ďalšie 3 spomedzi 34 podporených projektov sa dočkali svojej realizácie. Ľudia v Trstenej dali v projekte „Zelená šancu pre Ďurdinovú“ zelenú pri obnove detského ihriska v zastavanej časti mesta a v Opatovciach pri Nitre občania zveľadili prostredie v okolí sakrálnej pamiatky sv. Vendelína. Do tretice sa v orechovom sade v Rohožníku stretli pri sadení a adopcii stromov nadšenci projektu Pravé orechové. V tomto roku boli v rámci programu rozdelené prostriedky v celkovej výške viac ako 1,4 mil. Sk (46,5 tis. €).

program Ludia pre stromy

Zámerom projektu s názvom Vdýchnutie života Božej muke sv. Vendelína prostredníctvom zelene, podporeného sumou 40 tisíc korún, bola výsadba zelene v okolí kaplnky. Dobrovoľníci vysadili stromy a kríky, upravili okolie obnovenej kaplnky. Projekt, ktorý podala obec, odráža autentické potreby miestnych obyvateľov.“ Územie sa premenilo na zaujímavý oživený verejný kultúrny priestor, ktorý bude slúžiť pre všetky vekové kategórie obyvateľov obce, zvýšil sa záujem o verejnú zeleň a uvedomenie si, že človek je súčasťou prírody a musí ju chrániť. V obyvateľoch obce umocňuje pocity zdravej hrdosti na minulosť a súčasnosť obce,“ povedala Jana Cagáňová z OcÚ Opatovce nad Nitrou.

Cieľom projektu Zelená šanca pre Ďurdinovú bolo upraviť miestne ihrisko výsadbou drevín, aby slúžilo aj na iné, ako športové aktivity. Súčasťou neho je aj oddychová zóna. Areál sa nachádza v husto zastavanej časti mesta, kde žije veľa mladých rodín. Projekt je reakciou na ich požiadavky, čo vytvorilo dobrý predpoklad pre spontánnu spoluprácu. „Občania si sami zvolili lokalitu, ktorú vyčistili od kamenia, upravili terén a svojpomocne realizovali cestu pod ihriskom. Spolu s deťmi pomáhali aj pri samotnej výsadbe zelene. Realizáciou projektu sa vytvorilo miesto pre šport, aktívne trávenie voľného času detí a mládeže, ako aj pre oddych miestnych obyvateľov,“ dodala Miriam Horváthová, referentka regionálneho rozvoja z Trstenej. Projekt, na ktorom spolupracovali aj s odborníkmi – dendrológmi, bol podporený sumou 40 000 Sk (1 328 €). . Občianske združenie Jablonka z Rohožníka sa vo svojom projekte Pravé orechové zameralo na oživenie starého obecného ovocného sadu, v ktorom sa rozhodli vysadiť pôvodné krajové odrody ovocných drevín. V revitalizovanom sade by nemala chýbať prírodná učebňa pre deti, vrátane bylinkovej záhradky. Na realizácii nápadu pomáhali dobrovoľníci z obce aj širokého okolia. Projekt bol podporený sumou 52 000 Sk (1 726. €).

Program Ľudia pre stromy podporuje výsadbu prirodzených, vhodných drevín, oživovanie krajiny plošnou a vertikálnou zeleňou, ktorá zvyšuje estetickú hodnotu územia, rovnako i záchranu vzácnych stromov, obnovu parkov, výsadbu zelene v okolí škôl, vo verejných záhradách a zveľaďovanie zelených plôch. „Práve výber vhodných drevín, dobrovoľná účasť občanov a rozvíjanie prirodzenej spolupráce medzi partnermi na regionálnej úrovni, boli rozhodujúcimi kritériami pri výbere víťazných projektov, “ zdôraznil Milan Hronec z Nadácie Ekopolis. Do 3. ročníka programu prihlásilo svoje projekty 282 žiadateľov. Z nich bolo podporených 34 sumou viac ako 1,4 mil. Sk..

Program má aj zamestnaneckú časť, v rámci ktorej Skupina Skanska v SR podporuje najlepšie projekty svojich zamestnancov zamerané na výsadbu zelene na verejných priestranstvách.

Súbory na stiahnutie

Kontakt

Kontakt: Magdaléna Dobišová Mgr., Riaditeľ odboru Správa spoločnosti
Telefón +421 248 295 647