c

Centrum obce Jesenské s novým námestím

Tlačová správa 15.5.2012 12:30 CET

J e s e n s k é, okres Rimavská Sobota (15. máj 2012) – v obci Jesenské sa v týchto dňoch začali práce na revitalizácii centrálnej časti. Cieľom projektu je premeniť súčasné centrum uličného charakteru na kultivované a reprezentatívne priestory obce, kam sa budú môcť vybrať za relaxom domáci i návštevníci. Projekt v hodnote viac ako 780 tisíc eur realizuje spoločnosť Skanska, jeho ukončenie je naplánované na jeseň 2012. Financovanie je zabezpečené z prostriedkov EÚ a spolufinancovanie z rozpočtu obce.  

Jesenske - povodny stav

Obec Jesenské sa nachádza 11 km od Rimavskej Soboty a je najdôležitejšou železničnou križovatkou južného Gemera. Prirodzené centrum obce má v súčasnosti uličný charakter a z priestorového hľadiska nespĺňa požiadavku centra so všetkými jeho funkciami, ktoré má poskytnúť obyvateľom obce ako aj návštevníkom.

Revitalizačný projekt rieši verejné plochy v centrálnej zóne obce na mieste parku na Námestí Slobody oproti Obecnému úradu, pred Kultúrnym domom na uliciach Sobotská, Pekárenská a Mieru. „Menované priestory sú výraznými priestorovými prvkami obce,“ povedal Mgr. Gabriel Mihályi, starosta obce Jesenské.  „Rekonštrukciou spoločne vytvoria dve malé námestia s oddychovými zónami, prepojené chodníkmi, drobnou architektúrou a zelenými plochami, ktoré poskytnú pohodlný, bezpečný a bezbariérový pohyb peších v centre,“ dodal. Plocha pred obchodným domom bude tvoriť súčasť námestia a bude slúžiť ako zákaznícke parkovisko s vyznačenými parkovacími miestami.

Rekonštrukciou prejde i viac ako 800 m miestnych chodníkov, ktoré sú v nevyhovujúcom stave. „Staré kryty chodníkov nahradíme novou betónovou dlažbou a obrubníkmi. Na vybraných  miestach zrealizujeme bezbariérové prístupy,“ vysvetlil Miroslav Reiff, vedúci oblasti Skanska SK. „Pri podobných projektoch sa snažíme aktívne spolupracovať s obcou. Počas doby realizácie tohto projektu našli na našej stavbe uplatnenie i štyria miestni rómski občania, ktorým práve práca na stavbe môže pomôcť začleniť sa i do budúceho pracovného života. S ich prácou sme zatiaľ spokojní, “ dodal Reiff.

Na vzniknutom priestore s novou veľkoformátovou dlažbou pribudnú lavičky, odpadové koše a stojany na bicykle. Osvetlenie plochy zabezpečí obnovené verejné osvetlenie a nové doplňujúce dekoratívne osvetlenie. Renovovaná bude autobusová zastávka na ulici Mieru. Celú plochu esteticky zjednotí novovysadená zeleň a trávniky.

 

Základné údaje o stavbe:

Názov diela:               Revitalizácia centrálnej zóny v obci Jesenské

Objednávateľ:            Obec Jesenské

Zhotoviteľ:                Skanska SK a.s., Závod Cesty, mosty SK - Východ

Zmluvná cena:           780 900,43 € bez DPH

Spôsob financovania:  85% Európsky fond regionálneho rozvoja

                              10% Štátny rozpočet SR

                              5% obec Jesenské

Začiatok výstavby:    04/2012

Ukončenie výstavby:  10/2012