c

Už len 200 metrov k mastencu v Gemerskej Polome

Tlačová správa 14.4.2009 0:00 CET

Gemerská Poloma V štôlni Elizabeth vyrazili pracovníci Skanska k významnému ložisku mastenca už rovných 4000 metrov. Štôlňa dlhá 4200 metrov, ktorej razenie stojí 16,6 mil. € (približne pol miliardy korún), bude hotová v máji 2009. Nová moderná baňa zamestná desiatky ľudí. Investorom projektu je spoločnosť VSK Mining z Košíc.

pracovníci Skanska

Otvárka mastencového ložiska v Gemerskej Polome predstavuje najvýznamnejšiu stavbu pre rezort baníctva na Slovensku. Práce na razení štôlne sa chýlia ku koncu. Vyrazených je už 4000 metrov z celkovej dĺžky štôlne 4200 metrov. „V tejto etape sme počítali s prácou v projektovanej výstužovej triede A1, čo sú ideálne podmienky na razenie v pevnej skale, pri ktorých je priemerný denný postup 12 m. Avšak už 220 metrov razíme vo výstužovej triede B3, čo sú veľmi náročné geologické podmienky. Dosahujeme pri nej priemerný denný postup 4,5 metra. “, uviedol Marián Oravec zo spoločnosti Skanska BS.

Pri razení je nasadená koľajová mechanizácia, ktorú tvorí dvojlafetový vrtný voz vybavený dvomi súčasne vŕtajúcimi ramenami, prepravníkové vozy HRST pre odvoz rúbaniny pomocou silnej 20-tonovej banskej lokomotívy a nakladač s koľajovým aj pásový podvozkom. Nasadená mechanizácia bude neskôr použitá pri samotnej ťažbe. Vzhľadom k ťažkým geologickým podmienkam bude termín ukončenia razenia posunutý na máj 2009.

Mastenec z Gemerskej Polomy je príznačný vysokou čistotou. Výsledky geologického prieskumu predpokladajú, že sa v ložisku nachádza niekoľko miliónov ton mastenca. Surovina má široké uplatnenie v mnohých odvetviach priemyslu (hlavne vo farmaceutickom, chemickom, kozmetickom a papierenskom priemysle) a pri výrobe veľkého množstva produktov každodenného využitia. Odborníci považujú gemerské ložisko za jedno z najvýznamnejších na svete. V súčasnosti je najväčším producentom v ťažbe mastenca Čína, významné ložiská sú aj USA, Brazílii a Indii, z európskych štátov výraznejšie prispieva k svetovej produkcii Fínsko. Vzhľadom na široké priemyselné využitie mastenca spotreba ako aj dopyt po tejto surovine na trhu neustále rastie.

Základné údaje: Názov stavby: Razenie otvárkovej štôlne ložiska Gemerská Poloma - mastenec Lokalita: Gemerská Poloma Investor: VSK MINING s.r.o. Zhotoviteľ: Skanska BS a.s. Dĺžka diela: 4200 m Šírka štôlne: 3,2 m Výška štôlne: 3,5 m Začiatok razenia štôlne: február 2007 Predpokladané ukončenie: máj 2009

Súbory na stiahnutie

Kontakt

Kontakt: Magdaléna Dobišová Mgr., Riaditeľ odboru Správa spoločnosti
Telefón +421 248 295 647