c

Týždeň bezpečnosti, týždeň pre život 2010

Tlačová správa 12.9.2010 0:00 CET

V pondělí 13. září bude zahájena světově nejrozsáhlejší iniciativa zaměřující se na bezpečnost práce – Skanska Týden bezpečnosti, týden pro život.

Plakáty Týden bezpecnosti, týden pro život

V pondělí 13. září zahájí společnost Skanska Týden bezpečnosti, týden pro život 2010. Tento rok je již šestým v řadě, kdy společnost pořádá tuto světově nejrozsáhlejší akci týkající se bezpečnosti na pracovišti. Na více než 10 000 pracovištích na světě se bude aktivit zaměřených na bezpečnost účastnit 49 000 zaměstnanců, stejně tak jako tisíce zákazníků, subdodavatelů, dodavatelů a obchodních partnerů.

Skanska Týden bezpečnosti, týden pro život bude probíhat od 13. do 19. září. Cílem je více zohlednit bezpečnost na pracovištích, předcházet tak nehodám a realizovat vizi společnosti Skanska spočívající v nulové úrazovosti zaměstnanců, subdodavatelů a veřejnosti.

„Je zcela nepřijatelné, že lidé v našem průmyslu riskují své životy při provádění každodenní práce. Pracovat bezpečně je právem každého. Bezpečnost je nejvyšší prioritou společnosti Skanska a Týden bezpečnosti je proto významnou iniciativou prokazující, že nehodám se lze vyhnout a musí se jim předcházet,“ říká Johan Karlström, prezident a výkonný ředitel společnosti Skanska.

Stavební průmysl je tradičně nejnebezpečnějším pracovním sektorem. V tomto průmyslu dochází k 40 procentům všech smrtelných úrazů na pracovišti. Zkušenosti z Týdne bezpečnosti společnosti Skanska však prokazují, že množství úrazů lze významně snížit. Během Týdne bezpečnosti 2009 byl počet úrazů vedoucích k neschopnosti práce v celé skupině Skanska o více než 50 procent nižší než během průměrného týdne, když bylo nahlášeno přibližně 20 nehod. Přepočteno na celý rok by to znamenalo o 650 případů méně nehod u zaměstnanců a subdodavatelů společnosti Skanska na celém světě.

Mezi aktivity, které se budou během daného týdne konat, patří stovky bezpečnostních návštěv pracovišť vyššími manažery společnosti Skanska, rozsáhlé školící programy týkající se bezpečnosti pro zaměstnance, subdodavatele a obchodní partnery, jako je například plánování práce za účelem předcházení nehodám, práce ve velkých výškách, školení pro případ požáru a mnohé další aktivity v rámci stavebních projektů a administrativních pracovišť společnosti Skanska na celém světě. Zároveň budou probíhat aktivity zaměřené na zdraví, jako například kurzy první pomoci a testování krve. Další informace o aktivitách budou k dispozici v pondělí na internetové adrese www.skanska.com/safetyweek.

„Bezpečnost je jednou z ústředních hodnot společnosti Skanska a naší nejvyšší prioritou každý den, pro všechny lidi a na všech místech, na nichž pracujeme. Je tedy zcela zásadní, aby se všichni – zaměstnanci, subdodavatelé i obchodní partneři – zúčastnili plánování za účelem předcházení nehodám. Toto je jediný způsob, jak dosáhnout našeho dlouhodobého cíle nulové nehodovosti. Stále před sebou máme hodně práce, ale jsem přesvědčen, že budeme úspěšní,“ říká Johan Karlström.

Od doby, kdy Skanska v roce 2005 zahájila svůj Týden bezpečnosti, poklesl mezi zaměstnanci počet nehod způsobujících absenci v práci o více než 50 procent. Společnost přijímá rozsáhlá opatření, aby se počet nehod dále snižoval. Byla zavedena přísná pravidla pro používání osobního bezpečnostního vybavení na pracovištích a proběhly rozsáhlé školící programy. Pro všechny stavební projekty jsou nyní povinné analýzy bezpečnostních rizik. Skanska se také více zaměřuje na nehody, které mohly mít vážné následky, ale při nichž nebyl nikdo zraněn.

Prováděné bezpečnostní činnosti jsou vyhodnocovány a důkladně prověřovány a jejich výsledky jsou pravidelně porovnávány mezi obchodními útvary společnosti Skanska, aby se poznatky a zjištěné skutečnosti rozšířily do všech útvarů. Četnost nehod také ovlivňuje pohyblivou složku mzdy mnoha manažerů společnosti Skanska. V roce 2009 byl zaveden den globální bezpečnosti „Global Safety Stand Down“, během něhož jsou při zvláštní příležitosti zastaveny všechny práce v souvislosti s tragickou smrtelnou nehodou, k níž došlo na jednom z pracovišť společnosti Skanska. Cílem je přimět všechny zaměstnance, subdodavatele a obchodní partnery, aby se poučili z tragédií, k nimž došlo a jimž bylo možné předejít.

Pro další informace kontaktujte:

Noel Morrin, SVP Sustainability and Green Construction, Skanska AB, Tel +46 (0) 10 448 88 98 Peter Gimbe, tiskový mluvčí, Skanska AB, tel +46 (0) 10 448 88 38 Přímá linka pro média: +46 (0) 10 448 88 99