c

Piesok zo Záhoria bude upravovaný v modernej hale

Tlačová správa 16.6.2008 0:00 CET

Senica V týchto dňoch boli ukončené práce na novej, modernej hale na spracovanie pieskov v Šajdíkovych Humenciach. Stavebné a montážne práce na hale spolu za viac ako 400 tis. EUR, ktoré zabezpečovala spoločnosť Skanska, trvali necelých 7 mesiacov, do júna 2008. Hotová hala spolu s technologickou linkou a dopravným potrubím tak boli načas odovzdané investorovi projektu, spoločnosti KERKOSAND spol. s r.o.

V obci Šajdíkove Humence v okrese Senica, vzdialenej asi 80 kilometrov od Bratislavy, bola postavená nová, moderná hala vybavená špičkovou technológiou. Bude slúžiť na úpravu kremičitých pieskov, ktoré sa v tejto lokalite ťažia už viac ako tri desaťročia. Výstavba reaguje na rastúci záujem o kvalitné piesky z tejto oblasti, ktoré majú využitie hlavne v zlievarenskom a sklárskom priemysle, ale aj v oblasti stavebníctva. „V spolupráci s ostatnými dodávateľmi sa nám podarilo postaviť halu mlynice pieskov, ktorá zjednodušuje a urýchľuje úpravu vyťažených pieskov tak, aby dokázala flexibilne reagovať na dopyt zo strany zákazníkov. Čo je však veľmi dôležité, nová hala spĺňa aj všetky kritéria ekologicky neškodnej prevádzky,“ uviedol Peter Vaľko, projektový manažér zo spoločnosti Skanska Technológie.

Stavebné práce pozostávali z kompletnej výstavby haly, ktorej oceľová konštrukcia dosahuje hmotnosť takmer 82 ton. V ďalšej etape pracovníci montovali pod vedením odborníkov zo zahraničia špecializované technologické zariadenia, ktoré budú slúžiť na dopravu pieskov do mlynice, kde budú následne upravované podľa požiadaviek zákazníkov. Poslednú fázu prác predstavovala montáž dopravného potrubia na presun spracovaných kremičitých pieskov do zásobníka piesku alebo cisterien áut, ktoré hotový mletý piesok odvezú priamo k zákazníkovi.

Základné údaje: Názov stavby: KERKOSAND spol. s r.o. Šajdíkove Humence Lokalita: Šajdíkove Humence, okres Senec Investor: KERKOSAND spol. s.r.o. Cena diela: výstavba haly (320 tis. EUR), montáž technológií a dopravného potrubia (98 tis. EUR) Zhotoviteľ: Skanska Technológie a.s. Rozmery haly (V x Š x D): 7,5 x 17,2 x 18 m Začiatok výstavby: november 2007 Ukončenie výstavby: máj 2008

Viac informácií nájdete na www.skanska.sk