c

Presádzaním stromov začínajú práce na rekonštrukcii časti hlavného vodovodu Bratislavy

Tlačová správa 9.12.2008 0:00 CET

Bratislava 15 zdravých krásnych stromov v bratislavskom Ružinove na Tomášikovej ulici zmení svoje miesto, aby sa mohli začať práce na rekonštrukcii jedného z hlavných zásobných potrubí bratislavského vodovodu v dĺžke takmer 2,5 km. „Spoločne s arboristami sme prešli trasu rekonštrukcie a zistili sme, ktoré zdravé stromy sú priamo vo výkopovej trase a nemožno ich zachrániť inak, ako presadením. Našli sme im náhradné miesto hneď za farským úradom a ostatné stromy umiestnime na ďalšej našej stavbe – Soravia,“ povedala Magdaléna Dobišová zo spoločnosti Skanska, ktorá rekonštrukciu realizuje.

Presádzaní stromov

Na spolupráci pri presadení stromov sa so spoločnosťou Skanska dohodol ako investor rekonštrukcie vodovodu– Bratislavská vodárenská spoločnosť, tak i Miestny a Farský úrad v Ružinove. Ako povedala Zuzana Pallaghyová z MÚ Bratislava Ružinov, “veľmi sme privítali aktivitu Skanska a BVS. Výsledkom vzájomnej pružnej komunikácie je záchrana krásnych zdravých stromov, a navyše – za farským úradom pribudne 11 nových ihličnanov. Je nám jasné, že podobný prístup zvolí len naozaj zodpovedne podnikajúci investor a zhotoviteľ a sme radi, že práve takýto realizujú stavbu v našej miestnej časti.“ Stromy presádza špeciálny stroj Optimal 2500, to znamená, že priemer vybraného koreňového balu je 2,5 metra. Tento spôsob presádzania drevín neporuší korene stromov a bezpečne ich premiestni na určené miesto. O projekte Existujúce vodovodné potrubie DN 800 pozdĺž Tomášikovej ulice v úseku od Rožňavskej ulice po Mierovú patrí medzi hlavné zásobné potrubia rozvodnej siete bratislavského vodovodu. Z dôvodu svojho veku je v zlom technickom stave, takže hrozí možnosť porúch, ktoré sú vzh��adom na profil potrubia nebezpečné pre objekty a komunikácie pozdĺž trasy potrubia. „Začíname prvou etapou v úseku Mierová – Gagarinova. Pracovať budeme v otvorenom výkope, pri križovaní hlavných komunikácií použijeme bezvýkopovú technológiu. Vzhľadom k frekventovanej lokalite musíme dôkladne dbať na našu bezpečnosť pri práci, ale i okoloidúcich obyvateľov.“, povedal Miroslav Patsch zo spoločnosti Skanska BS.

Celková dĺžka trasy potrubia je 2,456 km, v úseku km 1,612 – 1,810 je už potrubie rekonštruované. Nahradenie starého potrubia DN 800 novým z tvárnej liatiny bude stáť Bratislavskú vodárenskú spoločnosť (BVS) spolu 181, 94 mil. Sk bez DPH (6,04 mil. €). Na jeseň 2009 by mala byť rekonštrukcia ukončená.

Základné údaje: Názov stavby: Rekonštrukcia výtlačného vodovodného potrubia DN 800 Lokalita: Bratislava, MČ Ružinov, Tomášikova ul. Zhotoviteľ:Skanska BS a.s. Investor: Bratislavská vodárenská spoločnosť a. s Celková dĺžka: 2,456 km Začiatok výstavby:december 2008 Ukončenie výstavby:október 2009

Súbory na stiahnutie

Kontakt

Kontakt: Magdaléna Dobišová Mgr., Riaditeľ odboru Správa spoločnosti
Telefón +421 248 295 647