c

Obnova ciest II. triedy na Podpoľaní

Tlačová správa 8.6.2011 10:00 CET

V okrese Detva začínajú v týchto dňoch práce na modernizácii regionálnych komunikácií II. triedy č. II/526 a II/529. Obnovu  ciest v celkovom objeme približne 1,75 mil. eur bez DPH zrealizuje  spoločnosť Skanska SK a.s., Závod Cesty, mosty. Súčasťou obnovy je i vybudovanie kruhovej križovatky v  Hriňovej, ktorá zabezpečí plynulú a bezpečnú  cestnú premávku v oblasti. Ukončenie rekonštrukcie je plánované na máj  2012.

Cesta II. triedy č. II/526 prepája obce Kriváň, Korytárky, mesto Hriňová, Detvianska Huta a obec Látky v okrese Detva. Cesta II. triedy č. II/529 prepája mesto Hriňová s okresom Brezno cez obec Vrchslatina. Poškodenie komunikácií je zapríčinené klimatickými vplyvmi, opotrebovaním v dôsledku dlhodobého užívania a v neposlednom rade i nedostatkom finančných zdrojov na bežnú údržbu komunikácií, vrátane cestného príslušenstva, bežnej a súvislej údržby a opravy vozovky.

V úseku Kriváň – Hriňová – Látky v okrese Detva a v úseku Hriňová – Vrchslatina - po hranice okresov Detva a Brezno sú na cestách  poruchy v obrusnej a v ložnej vrstve asfaltu. Krajnice sú prepadnuté, zanesené zemným nánosom a na cestách sú vyjazdené koľaje,“ komentoval súčasný stav komunikácií Jozef Róža, stavbyvedúci Skanska SK. „ Zemné priekopy je nutné prehĺbiť. Jestvujúce priepusty prečistíme a doplníme bezpečnostným zariadením. Zvodidlá, ktoré sú poškodené alebo skrivené, vymeníme a pôvodné natrieme ochranným náterom,“ načrtol ďalší postup prác.

Na skvalitnenie dopravnej situácie v Hriňovej bude slúžiť i novovybudovaná kruhová križovatka, ktorá bude mať polomer19 m so stredovým ostrovčekom s priemerom10,5 m. Dopravu zabezpečí v jazdnom pruhu so šírkou6 m s výjazdom na smer Kriváň, Slanec, Látky a Vrch Slatina. Pre bezpečie obyvateľov cestujúcich autobusom bude cca30 m za križovatkou vybudovaná nová  autobusová zastávka. Chodníky pre peších získajú nový vzhľad a bezbariérovú úpravu.

Súčasťou budovania kruhového objazdu bude i preloženie inžinierskych sietí - miestneho vodovodu, káblov vysokého napätia, optických a miestnych oznamovacích káblov. Súčasne pracovníci vykonajú aj úpravu teplovodu.

  

Základné údaje o stavbe:

 

Názov diela:               

„Modernizácia a rekonštrukcia cesty II/526 Kriváň – Hriňová, II/529 Hriňová – hr. okr. DT/BR, II/526 Hriňová – Látky na posilnenie vybavenosti územia“

Stavebník:                   Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:                   Skanska SK a.s., Závod Cesty, mosty SK, oblasť Západ

Zmluvná cena:            1 745 636 € bez DPH

Spôsob financovania: 85% Európsky fond regionálneho rozvoja

                                   10% Štátny rozpočet SR

                                   5% vlastné zdroje VÚC BB

Začiatok výstavby:      06/2011

Ukončenie výstavby:  05/2012

 

Súbory na stiahnutie

Kontakt

Kontakt: Magdaléna Dobišová Mgr., Riaditeľ odboru Správa spoločnosti
Telefón +421 248 295 647