c

Slovenskí tunelári prispejú k výstavbe podzemného železničného obchvatu v Nórsku

Tlačová správa 1.3.2012 14:00 CET

Nórsko, Holmestrand (1. marec  2012) – Odborníci na výstavbu tunelov zo Závodu Tunely spoločnosti Skanska SK sa podieľajú na výstavbe železničného obchvatu mesta Holmestrand. Spolu so Skanska Norge AS pracujú na budovaní troch úsekov projektu podzemnej dvojkoľajovej trate plánovanej pre vlaky s rýchlosťou 250 km/h. Práce na projekte neďaleko Oslo začali slovenskí tunelári tento týždeň a hotové by mali byť v októbri 2013. Ukončenie celého projektu je naplánované na december 2015.

Holmestrand - tunel

Mesto Holmestrand sa nachádza približne 75 km južne od Oslo. Podzemný železničný obchvat mesta je súčasťou dvojkoľajovej železničnej trate oblasti Vestfold, ktorá zabezpečí efektívnejší tok dopravy medzi mestami Drammen a Porsgrunn a zároveň lepšie prepojenie oblasti zálivu Oslofjord na udržateľnú dopravu.

Obchvat pozostáva z 12,5 km dlhého dvojkoľajového železničného tunela, vrátane podzemnej železničnej stanice s profilom 500 m2v meste Holmestrand a 1,5 km dvojkoľajovej trate, ktorá povedie po povrchu. Nová dvojkoľajová trasa je plánovaná pre vlaky s rýchlosťou 250 km/h.

Celý projekt mestského obchvatu sa skladá z piatich častí, pričom Skanska bude realizovať tri  z nich. „Naši pracovnici sa podieľajú na razení 2 000 m dlhého železničného tunela spolu s 300 m dlhým únikovým tunelom. Zabezpečia aj výrobu a osadenie oblúkových nosníkov pre novú podzemnú železničnú stanicu na úseku dlhom 2 000 m,“ vysvetlil Peter Balušík, projektový manažér Skanska SK. Podzemná železničná stanica bude situovaná priamo v meste Holmestrand.

Všetky  naše aktivity v zahraničí sú praktickým príkladom realizácie filozofie OneSkanska. Ako jedna nadnárodná spoločnosť dokážeme zastrešiť zákazky vlastnými kapacitami nielen doma, ale profesijne a odborne prispievame i k zákazkám sesterských firiem v zahraničí,“ uviedol Peter Witkovský, riaditeľ Závodu Tunely SK.

Historicky prvou zákazkou, ktorú Skanska SK v Nórsku získala a na ktorej v súčasnosti pracuje, je  stavba podzemnej hydroelektrárne Eiriksdal v blízkosti mestečka Hoyanger. K projektu sa pracovníci Závodu Tunely SK pripojili v januári tohto roku. Na stavbe vykonávajú betonáž vnútorných konštrukcií hydroelektrárne. Dokončenie prác na hydroelektrárni je plánované na koniec mája 2013.

 

Základné údaje o stavbe:

Názov diela:                                        UHN Holmestrand

Lokalita:                                             Holmestrand, Nórsko

Objednávateľ:                                     Skanska Norge AS

Zhotoviteľ:                                         Skanska SK a.s., Závod Tunely SK

Úseky projektu:                                  

  • UHN03 Holmentreprisen
  • UHN04 Stasjonsentreprisen 
  • UHN06 Fibo entreprisen

Zmluvná cena Skanska Norge AS:           234 000 000 € bez DPH

Začiatok výstavby:                              08/2011

Ukončenie výstavby:                            12/2015