c

Novou prezidentkou Business Leaders Forum sa stala Magdaléna Dobišová zo spoločnosti Skanska

Tlačová správa 16.12.2013 12:15 CET

Novou prezidentkou Business Leaders Forum (BLF) na ďalšie dva roky sa stala Magdaléna Dobišová, generálna riaditeľka spoločnosti Skanska SK.

Magdalena Dobisova

Motivácia zamestnancov, rovnováha medzi ich pracovným a súkromným životom a tiež etika a transparentnosť sú hlavnými témami, na ktoré sa chcú firmy v BLF zamerať. „Spoločensky zodpovedná firma je firma, ktorá podniká slušne a poctivo, váži si svojich zamestnancov a svojou podnikateľskou stratégiou ovplyvňuje nielen región, v ktorom pôsobí, ale aj celú spoločnosť,“ povedala Magdaléna Dobišová, ktorá vo funkcii nahradila doterajšieho prezidenta BLF Martina Kubalu, bývalého generálneho riaditeľa Hewlett-Packard.

Združenie zodpovedných firiem má v súčasnosti 25 členov a ich počet každým rokom rastie. „Z môjho pohľadu je Business Leaders Forum dôležitá mienkotvorná platforma slovenských i nadnárodných firiem pôsobiacich na Slovensku, ktoré sa hlásia k takémuto podnikaniu. Je pre mňa veľkou motiváciou pracovať s ľuďmi, ktorí zdieľajú rovnaké princípy a hodnoty a som presvedčená, že máme silu ovplyvňovať spoločnosť a hlavne vnímanie mladých ľudí, aby chápali, že slušnosť a poctivosť v podnikaní môže byť aj dnes ekonomickou a konkurenčnou výhodou,“ dodala Magdaléna Dobišová.

Firmy si uvedomujú svoju zodpovednosť voči okoliu a zákazníkom - či už ide  biznis, ktorý prihliada na životné prostredie, udržateľné produkty a služby alebo zavádzanie protikorupčných opatrení alebo starostlivosť o zamestnancov. „Motivujú zamestnancov, prinášajú inovatívne riešenia spolu s dodávateľmi a prispievajú k rastu Slovenska,“ vysvetľuje Beata Hlavčáková, výkonná riaditeľka združenia.

Zapojené firmy v BLF sa chcú okrem presadzovania etického a transparentného podnikania aj naďalej venovať motivácii zamestnancov, rovnováhe medzi ich pracovným a osobným životom a úlohe zodpovedných dodávateľov. „Tieto témy sú aktuálne a majú veľký ohlas aj vo vnútri firiem. Máme vysokú produktivitu, Slováci veľa pracujú. Ak firma dá zamestnancom flexibilitu, nič ju to nestojí. Zamestnanec je spokojnejší, motivovanejší, lepšie si robí svoju prácu a vracia jej to aj svojou lojalitou,“ dodáva Beata Hlavčáková.

Ukazuje sa, že ľudia sú k zodpovednosti firiem čoraz vnímavejší. Verejnosť si čoraz viac uvedomuje, že firmy nemajú len ekonomickú silu, ale dokážu pozitívne meniť okolité prostredie. Podľa posledného prieskumu, ktorý tento rok Business Leaders Fórum uskutočnilo s Agentúrou Focus si Slováci zodpovedné podnikanie najviac spájajú s poctivosťou a férovým prístupom firiem k zamestnancom. Až tretina z nich sa priznala, že už bojkotovala výrobky alebo služby firmy, s ktorej aktivitami nesúhlasila.