c

V Terchovej otvorili moderné centrum športu a oddychu

Tlačová správa 11.7.2008 0:00 CET

Terchová Rázovitá obec Terchová sa môže pochváliť novovybudovaným moderným areálom športu a relaxu spolu s obchodmi a kanceláriami. Projekt v hodnote viac ako 111 mil. Sk postavila za jeden a pol roka spoločnosť Skanska, ktorá získala zákazku vo verejnej súťaži. Návštevníci centra si budú môcť, okrem iného, zacvičiť vo fitnes, zahrať tenis, squash, bowling, či oddýchnuť si vo vodnom svete.

„Z pohľadu stavebníka bol tento projekt zaujímavý už samotným zakladaním stavby. Vzhľadom na charakter pôdy- mäkkej a bahnitej - bolo budovanie základov materiálovo i technicky náročné. Čo však upúta na prvý pohľad je členitá strecha, ktorá si vyžadovala v súvislosti s jej projektovým riešením naozaj kvalitnú a presnú robotu. Samostatnou kapitolou bola technológia vodného sveta“, povedal Miroslav Garbiar zo spoločnosti Skanska PS. Polyfunkčný objekt je umiestnený v centre obce. V jeho okolí sa nachádzajú všetky potrebné inžinierske siete, s ktorými je stavba prepojená novovybudovanými prípojkami. Z konštrukčno-materiálového hľadiska možno objekt charakterizovať ako murovanú stavbu s čiastočným podkrovím.

Relaxačno-informačné centrum, ktorého zastavaná plocha je 2 649 m², tvoria prevádzky rozdelené do dvoch základných celkov. V časti A - na prízemí sa nachádzajú priestory športovísk - viacúčelová tenisová hala, squash, bowling, takisto šatne a hygienické zariadenia, spoločenské priestory, kancelárie, obchod a služby. Na poschodí sa sústredia zamestnanci a nechýba ani internetový salónik. V časti B - na prízemí sa nachádza vodný svet spolu s fitnes, erobikom a saunami. Na poschodí je k dispozícii masér, posedenie pre návštevníkov, v suteréne bazénová technológia.

Projekt Relaxačno-informačného centra Terchová je financovaný z 95 percent prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ a zvyšok zo zdrojov obce Terchová.

Základné údaje: Názov stavby: Relaxačno-informačné centrum Terchová Lokalita: obec Terchová Investor: štrukturálne fondy EÚ, obec Terchová Projektový manažér: Jozef Ďaďo Výška investície: 111 mil. Sk Zhotoviteľ: Skanska PS a.s. Veľkosť: zastastavaná plocha 2 649 m² Začiatok výstavby: október 2006 Ukončenie výstavby: máj 2008

Viac informácií nájdete na www.skanska.sk