c

V Lekárovciach vďaka dobrému nápadu budú zbierať ovocie aj o pár rokov

Tlačová správa 27.10.2009 0:00 CET

Banská Bystrica Záverečnou brigádou úspešne dokončili projekt Výsadba ovocného sadu vo farskej záhrade v obci Lekárovce v Sobraneckom okrese. Občianske združenie Od srdca k srdcu naň získalo 970 eur z programu Ľudia pre stromy. Grantový program vyhlásila Nadácia Ekopolis, spolu s generálnym partnerom - skupinou Skanska v SR, ktorá program podporuje už štvrtý rok.

Image

V rámci projektu bol vyčistený zanedbaný priestor v tichej časti obce, ktorý bol rozdelený na ovocný sad a miesto pre oddych. Obec sa zaviazala, že ak žiadateľ – OZ Od srdca k srdcu, zrealizuje výsadbu ovocného sadu a upraví terén, tak poskytne investície na nákup lavičiek. V Lekárovciach bolo vysadených 50 kusov ovocných stromov, prevažne jablone, hrušky, višne a marhule, “ upresnil Milan Hronec, programový manažér Nadácie Ekopolis. „V praxi sa ukázalo, že dobrá myšlienka sa realizáciou zďaleka nekončí, práve naopak. Nielen tým, že ruku k dielu pridá aj obec, ale ovocie dobrého nápadu budú zbierať ešte pár rokov – a to doslova,“ dodala Magdaléna Dobišová zo spoločnosti Skanska, generálneho partnera programu. „ Na brigádach sa zúčastnili celé rodiny, žiaci ZŠ, členovia gréckokatolíckej cirkvi, zástupcovia obecného úradu a miestni záhradkári, ktorí v spolupráci so školákmi prisľúbili aj následnú starostlivosť o sad, “povedala Janka Ondová z Občianskeho združenia Od srdca k srdcu.

Viac informácií : Janka Ondová, OZ Od srdca k srdcu, Lekárovce, 0907/ 389 993, Contact

Z grantového programu Ľudia pre stromy 2009 bolo podporených celkovou sumou 46 260 EUR (1,4 mil. Sk) 28 najlepších projektov. Cieľom programu je zvýšiť záujem ľudí o svoje okolie a zlepšiť životné prostredie výsadbou vhodných drevín alebo ich záchranou. Tento rok sa budú projekty po prvýkrát uchádzať o „Cenu Skanska za najväčší prínos pre miestnu komunitu".

Podporu do výšky 2 600 EUR (78 328 Sk) na projekt mohli v otvorenej súťaži získať mimovládne organizácie, neformálne skupiny občanov, školy, obce, mestá a príspevkové organizácie. Predpokladané ukončenie projektov je v októbri - novembri 2009. O podporu prejavili najväčší záujem obecné úrady a školy. Do súťaže sa zapojili aj viaceré mimovládne organizácie a neformálne skupiny občanov.

Program Ľudia pre stromy podporuje výsadbu pôvodných, prirodzených alebo tradičných druhov drevín, skrášlenie krajiny zeleňou, ktorá zvyšuje estetickú hodnotu územia, rovnako i ochranu vzácnych stromov, obnovu parkov, výsadbu zelene v okolí škôl, vo verejných záhradách a zveľaďovanie zelených plôch.

Zoznam podporených žiadateľov nájdete na www.ekopolis.sk / Ľudia pre stromy / Zoznam podporených projektov.

Súbory na stiahnutie

Kontakt

Kontakt: Magdaléna Dobišová Mgr., Riaditeľ odboru Správa spoločnosti
Telefón +421 248 295 647