c

Víťazi ôsmeho ročníka súťaže Študentská osobnosť Slovenska si dnes prevzali ceny

Tlačová správa 4.12.2012 10:00 CET

B r a t i s la v a (4. december  2012) – 11 talentovaných a výnimočných mladých ľudí si dnes prevzalo prestížne ocenenie Študentská osobnosť Slovenska. Projekt Študentská osobnosť Slovenska je národná súťaž študentov 1., 2.a 3. stupňa vysokoškolského štúdia. Za školský rok 2011/2012 bolo do ôsmeho ročníka súťaže nominovaných 83 študentov vysokých škôl a vedeckých pracovísk. Projekt je realizovaný pod záštitou J.E. Ivana Gašparoviča – prezidenta SR. Hlavným organizátorom projektu je Junior Chamber International – Slovakia, generálnym partnerom pre školský rok 2011/2012 je tradične  spoločnosť Skanska SK a.s.

„Naša spoločnosť si je vedomá potenciálu, ktorý títo študenti v sebe majú a veríme že ich úsilie, cieľavedomosť, zodpovednosť a vytrvalosť, tak ako boli ocenené dnes, im i naďalej budú pomáhať v ich pracovnom živote na ceste k úspešnej kariére,“ povedala Magdaléna Dobišová, generálna riaditeľka Skanska Sk a.s.

Projekt sa uskutočňuje pod záštitou J.E. Ivana Gašparoviča – prezidenta SR, s podporou Slovenskej rektorskej konferencie a pod odbornou garanciou Slovenskej akadémie vied. Cieľom je vyzdvihnúť a predstaviť širokej verejnosti študentov 1., 2. alebo 3. stupňa vysokoškolského štúdia, ktorí sú nielen výbornými študentami, ale sú v niečom výnimoční - napr. víťazi študentských odborných súťaží, doktorandi s významnými vedecko-výskumnými výsledkami, ale i úspešní umelci či športovci.

V ôsmom ročníku podujatia bolo vyhlásených 11 kategórií podľa jednotlivých študijných smerov. Predstavitelia fakúlt a riaditelia vedeckých pracovísk nominovali na ocenenie celkovo 83  študentov. V každej kategórii nezávislá odborná komisia vybrala víťazov, ktorí získali vecné ceny a finančnú odmenu.

V tomto roku prebieha už ôsmy ročník súťaže a opäť sme prijali množstvo nominácií, čo nás teší a zároveň utvrdzuje v hlavnej myšlienke tohto projektu, že i v našej krajine je mnoho talentovaných mladých ľudí - študentov, ktorí majú potenciál a ktorí si zaslúžia našu podporu a pozornosť,“ vyjadril sa Marián Meško, predseda Junior Chamber International – Slovakia.

 

Top študentskou osobnosťou 2011/2012 sa stala a cenu Prezidenta SR si prevzala Mgr.Marína Cihová z Ústavu experimentálnej onkológie SAV v Bratislave, víťazka  kategórie Lekárske vedy, farmácia. Ocenenie získala za vedecký prínos v oblasti výskumu mezenchýmových kmeňových buniek a možností ich uplatnenia v protinádorovej liečbe.

 

Víťazi  jednotlivých kategórií Študentská osobnosť Slovenska pre školský rok 2011/2012

 

1. Elektrotechnika, priemyselné technológie

Ing. Pavol Kunzo- Elektrotechnický ústav SAV v Bratislave

2. Hutníctvo, strojárstvo, energetika

Ing. Ivan Brezáni, PhD.- Fakulta BERG TU v Košiciach

3. Informatika a matematicko-fyzikálne vedy

RNDr. Matúš Dirbák -Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici

4. Lekárske vedy, farmácia

Mgr.Marína Cihová- Ústav experimentálnej onkológie SAV v Bratislave

5. Prírodné vedy, chémia

Mgr.Matúš Hyžný- Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave

6. Stavebníctvo, architektúra

Ing. Arch. Michal Ganobjak- Fakulta architektúry STU v Bratislave

7. Poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo

Ing. Lukáš Hleba- Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre

8. Právo,filozofia, politológia, sociológia

Bc. Jaroslav Čollák- Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach

9. Kultúra a umenie

Bc. Jakub Viktorín- Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave

10. Ekonómia

Ing. Mária Vojtková, MA.- Národohospodárska fakulta EU v Bratislave

11. Šport

Mgr. Danka Barteková- Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici

 

Junior Chamber International – Slovakia je partnerskou organizáciou Junior Chamber International – jednej z najväčších organizácií na svete združujúcich mladých lídrov v jednotlivých krajinách. Svetová organizácia má 200 000 členov v 115 krajinách sveta. JCI - Slovakia organizuje rôzne aktivity pre študentov stredných a vysokých škôl a mladých podnikateľov na Slovensku.

 

Skanska SK a.s. pôsobí na Slovensku prostredníctvom svojich šiestich  závodov pokrývajúcich všetky segmenty stavebníctva. V Obchodnom registri SR je spoločnosť zapísaná od augusta 1994 a k dnešnému dňu s počtom cca 1000 zamestnancov patrí medzi najväčších zamestnávateľov v sektore stavebníctva na Slovensku. Skanska SK je súčasťou svetového koncernu Skanska, ktorý bol založený v roku 1897 vo Švédsku. V roku 2012 Skanska celosvetovo oslavuje prvých 125 rokov pôsobenia na stavebných trhoch.