c

Prievidzskí baníci majú o prácu na tento rok postarané

Tlačová správa 9.2.2009 0:00 CET

Frýdek Místek Po aktivitách na rôznych šachtách ostravsko -karvinského revíru začala spoločnosť Skanska s razením banských diel na Dole Paskov - lokalita Chlebovice. V roku 2008 pri "Otvárke sloja 112" bolo vyrazených viac ako 900 m prekopov a chodieb. Tento rok majú baníci, vďaka novému kontraktu, pred sebou ďalších 650 m razenia viac ako kilometer pod povrchom. Otvárkové práce pre sloj č.112 budú tak ukončené do konca roku 2009.

Bana Paskov

Baňa Paskov je najvýznamnejším producentom koksovateľného uhlia v Českej republike a svojím uhlím, či koksom zásobuje aj železiarne na Slovensku. „Väčšina razenej dĺžky bude v úklone 15°. Vo finále razenia sa dostaneme do hĺbky viac ako kilometer pod povrchom Razenie realizujeme vrtnotrhacími prácami. Diela vystužujeme oceľovými oblúkmi, čo je v týchto podmienkach najbežnejší, ale aj najbezpečnejší spôsob. Oceľové oblúky sú totiž poddajné a aj pri vyšších horninových tlakoch a čiastočných deformáciách nestrácajú svoju únosnosť a zabezpečujú tak funkčnosť razenej chodby a samozrejme hlavne bezpečnosť baníkov.“, vysvetlil Ján Gatial zo spoločnosti Skanska BS. Otvory pre uloženie trhavín sa vŕtajú pomocou vrtných vozov na pásovom podvozku. Hornina, ktorá sa nahromadí po odstrele sa nakladá lyžicovými nakladačmi s bočným výklopom a po pásoch sa dopraví na horizont.

Razenie prebieha v nepretržitej prevádzke z dvoch strán (v januári sa podarilo vyraziť 65 m), pričom tento postup prác bude pokračovať do konca marca, čo znamená mesačne približne 90 m. Následne sa bude raziť len z jednej strany s postupom 2 m za deň. Skanska BS (v minulosti ako Banské stavby Prievidza) vznikla ako výstavbová organizácia pre slovenské uhoľné, železorudné a magnezitové bane a ani v súčasnosti po takmer 60 rokoch neopustila tento sortiment a okrem prác pri otvárke nových uhoľných polí pracuje aj na otvárke ložiska mastenca pri Gemerskej Polome.

Základné údaje Názov stavby: "Ražba úklonných diel pre otvárku sloja 112" Lokalita: Frýdek - Místek, Chlebovice, ČR Hlavný investor: OKD a.s., Důl Paskov Zhotoviteľ stavby: Skanska BS a. s. Prievidza Celková cena stavby: 2,57 mil. EUR (77,42 mil. Sk) Začiatok raziacich prác: január 2009 Ukončenie raziacich prác: december 2009

Súbory na stiahnutie

Kontakt

Kontakt: Magdaléna Dobišová Mgr., Riaditeľ odboru Správa spoločnosti
Telefón +421 248 295 647