c

Slovenskí stavbári začali betónovať tunel vo Švédsku

Tlačová správa 2.3.2009 0:00 CET

Štokholm Betonážou hĺbených tunelov pokračujú práce slovenských stavbárov na projekte Norra Länken NL11 v Štokholme. Skanska tak priamo nadväzuje na razenie tunela tohto projektu ukončené v decembri 2008. Prepojením všetkých častí projektu v celkovej cene takmer 48,8 mil. € (1,47 mld. Sk) vznikne veľký obchvat Štokholmu s prístupom k najdôležitejším švédskym morským prístavom (Vartahamnen a Frihamnen), bránam lodnej dopravy do Fínska a Ruska. Spustenie projektu Norra Länken NL11 do prevádzky o polovicu odľahčí pozemnú dopravu v širšom centre Štokholmu. Dokončenie celého dopravného spojenia je plánované v roku 2015.

projekt Norra Länken NL11 v Štokholme

Norra Länken tvorí spolu 11 km cestných tunelov, z toho je 9 km razených a 2 km hĺbených tunelov. „Betonáž je sťažená polohou stavby v tesnej blízkosti frekventovanej križovatky blízko centra Štokholmu. 70 metrový výložník výškových žeriavov premáva ponad premávku na tejto križovatke, pričom doprava materiálu sa komplikuje neustálymi dopravnými zápchami v meste. Na optimizme nám nepridáva ani tunajšia zima, v ktorej sme práce začali. Je to pre nás veľká výzva“, opísal situáciu Peter Balušík, projektový manažér zo spoločnosti Skanska BS. Práce na betonáži hĺbených tuneloch by mali byť ukončené začiatkom roka 2010.

Slovenskí tunelári budujú tunely v otvorenom výkope (hĺbené tunely) - tunel 111, kde bude hĺbený tunel dĺžky 75 metrov priamo naväzovať na už vyrazený tunel a tunel 112, ktorý je v celej svojej dĺžke (105 metrov) hĺbený v otvorenom výkope. Priečny rez tunela má tvar štvorca - výška betónovej konštrukcie aj šírka profilu tunela je cca 10 m. Betónovať sa bude po častiach (dno, steny, strop) v 10 m blokoch za použitia systémového debnenia DOKA.

Základné údaje: Názov stavby: Projekt Norra Lanken v Štokholme, časť NL 11 - betonáž Lokalita: Štokholm, Švédsko Hlavný investor: Vagverket, Sweden (Švédska správa ciest) Generálny projektant. SWECO, Sverige Zhotoviteľ stavby:Skanska AB, Sverige Subdodávateľ betonárskych prác: Skanska BS a.s., Prievidza Začiatok betonárskych prác: február 2009 Ukončenie betonárskych prác: január 2010

Kontakt

Kontakt: Magdaléna Dobišová Mgr., Riaditeľ odboru Správa spoločnosti
Telefón +421 248 295 647