c

Začínajúci podnikatelia obce Leles budú mať svoje zázemie

Tlačová správa 6.10.2014 10:00 CET

Leles, okres Trebišov (1. október 2014) – v centre obce Leles vyrastie budova podnikateľského inkubátora, ktorá ponúkne miestnym začínajúcim podnikateľom zvýhodnené zázemie pre začiatok ich podnikania. Objekt je úvodnou stavbou ambiciózneho plánu na zahustenie centrálnej časti obce. Práce v hodnote približne 280 tis. eur realizuje spoločnosť Skanska, termín ukončenia výstavby je stanovený na apríl 2015.

Leles_vizualizacia

Hlavným cieľom podnikateľských inkubátorov je zabezpečiť začínajúcim malým a stredným firmám výhodnejšie štartovacie podmienky, tzv. inkubačnú dobu do 5 rokov, počas ktorej sa firmy stanú finančne nezávislými, úspešnými a začnú postupne samostatne pôsobiť na obchodnom trhu,“ vysvetlil Michal Zurbola, starosta obce Leles.

Plánovaná budova podnikateľského inkubátora je navrhnutá ako tradičný voľne stojaci malomestský dom s tradičnou konštrukciou s typickou klasickou vysokou strechou so škridlami. Bude mať prízemie a 1 nadzemné podlažie. Začínajúcim podnikateľom poskytne kancelárske priestory, multifunkčnú konferenčnú miestnosť ako i kancelársku techniku. Zabezpečený bude bezbariérový prístup do budovy i výťah. Parkovacie miesta sú naplánované v bezprostrednej blízkosti budovy.

Dôležitým hľadiskom bolo naplánovať čo najmenej energeticky náročnú budovu, v rámci možnosti s použitím materiálov šetrných k životnému prostrediu, ktoré poskytujú obrovskú výhodu nielen pri prevádzke budovy, ale dávajú možnosť pre jej prípadné rozširovanie v budúcnosti,“ povedal Jaroslav Belka, oblastný manažér Skanska SK.

Základné údaje o stavbe:

Názov diela:                Podnikateľský inkubátor v obci Leles

Investor:                    Obec Leles

Zhotoviteľ:                  Skanska SK a.s., Závod Pozemného staviteľstva SK, oblasť Východ

Spôsob financovania: 85% Európsky fond regionálneho rozvoja - Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika

                                10% štátny rozpočet SR

                                 5% obec Leles

Začiatok výstavby:     9/2014

Ukončenie výstavby:   4/2015