c

Z vodovodov viac ako milióna obyvateľov Helsínk a okolia opäť potečie kvalitná pitná voda

Tlačová správa 14.8.2008 0:00 CET

H e l s i n k i, Fínsko Obyvatelia fínskych Helsínk a okolia sa po rekordných troch mesiacoch rekonštrukcie hlavného vodného privádzača môžu napiť zo svojich kohútikov kvalitnej pitnej vody. Stavebné práce na poslednom úseku viac ako 120 kilometrového tunela pre prívod vody – najdlhšieho svojho druhu v Európe, v trojzmennej prevádzke zabezpečovalo 26 pracovníkov spoločnosti Skanska. Opravou 7,6 kilometrov dlhého úseku boli ukončené rozsiahle modernizačné práce na tuneli, postavenom ešte v 60-tych rokoch minulého storočia.

Po ročnej prestávke sa tunelári zo Skanska BS v polovici mája 2008 opäť vrátili na fínsky stavebný trh. „Stavba bola náročná hlavne z hľadiska organizácie prác, pretože na celkovej dĺžke 7,6 km boli jednotlivé pracoviská od seba vzdialené viac ako 2,5 km, čo vyžadovalo vysoké nasadenie hlavne od technikov stavby. Navyše profil privádzača neumožňoval naplno využiť dostupnú techniku a väčšinu prác sme museli robiť ručne, nasadili sme viac ľudí a zintenzívnili prevádzku. Práce sme museli stihnúť v rekordne krátkom čase, keďže boli naplánované počas odstávky pitnej vody pre viac ako milión obyvateľov. Počas rekonštrukcie pili upravovanú vodu z tamojšej rieky“, opisuje priebeh prác Juraj Ježek, vedúci fínskej organizačnej zložky spoločnosti Skanska BS. Všetky zmluvné práce realizované pracovníkmi Skanska BS boli oproti pôvodnému harmonogramu ukončené v predstihu vo vysokej kvalite.

V rámci rekonštrukčných prác na privádzači vody pracovníci Skanska BS sprofilovali a vyčistili 7,6 km tunela, navŕtali a osadili viac ako tisíc svorníkov, zastriekali striekaným betónom približne 14 tis. m² tunela, zasypali viac ako 2,6 km optického kábla a vybudovali dve tlakové steny.

Základné údaje: Názov stavby: Rekonštrukčné práce na vodnom privádzači Vanhakaupunki - Pitkäkoski v Helsinkách Lokalita: Helsinki, Fínsko Zhotoviteľ: Skanska BS Dĺžka rekonštruovaného privádzača: 7,6 km Začiatok výstavby: máj 2008 Ukončenie výstavby: august 2008

Kontakt

Kontakt: Magdaléna Dobišová Mgr., Riaditeľ odboru Správa spoločnosti
Telefón +421 248 295 647