c

Rozsiahly archeologický výskum na stavbe R4 ukončený

Tlačová správa 3.7.2012 11:15 CET

K o š i c e (3. júl 2012) - intenzívne archeologické práce na stavbe plánovanej trasy R4, ktorú realizuje spoločnosť Skanska, boli dnes po takmer dvoch rokoch ukončené. Archeológovia tu identifikovali a preskúmali približne tisíc objektov, zaradených prevažne do obdobia praveku. Najväčším objektom, ktorí vedci doteraz objavili, je hlinisko s dĺžkou 45m, ktoré pravdepodobne slúžilo na ťažbu hlinenej suroviny.

 

Pohlad na exploatacnu jamu - hlinisko

Na trase stavby počas záchranných archeologických prác pracovníci spoločnosti Archeológia Zemplín, s.r.o. postupne zaregistrovali a preskúmali 6 archeologických lokalít s osídlením od neolitu po stredovek : Haniska, Sokoľany, Seňa (polohy Repiská I, II), Seňa (poloha Pri lánoch), Perín – Chym a Milhosť. Pre poznanie počiatkov osídlenia východného Slovenska v dobe laténskej bol zvlášť dôležitý výskum žiarového pohrebiska, ktorý pracovníci spoločnosti realizovali v katastri obce Sokoľany.

„Na začiatku zrejme nikto nepredpokladal, že archeologický výskum bude v takom veľkom rozsahu a napriek tomu, že archeologické práce nás zdržali, ich výsledky sú veľkým prínosom  v spoznávaní osídlenia regiónu v jednotlivých časovo – kultúrnych obdobiach,“ povedal Ivan Gajdoš, projektový manažér Skanska SK. „Všetky lokality, s výnimkou náleziska v Seni, ktoré je najväčšie, boli v roku 2011 už preskúmané a ich plocha bola odovzdaná investorovi stavby,“ dodal.

V Seni bolo v roku 2011 preskúmaných 679, prevažne sídliskových archeologických objektov. Medzi nimi bol i ojedinelý kostrový hrob skrčenca, pravdepodobne z doby bronzovej.

Ďalšia fáza záchranného výskumu začala v tomto nálezisku na jar tohto roka. Archeológovia tu od marca identifikovali a preskúmali ďalších takmer 200 archeologických objektov, zaradených prevažne do obdobia praveku. Celkovo bolo doteraz na predmetnej ploche identifikovaných 880 objektov a je vysoký predpoklad, že tento počet sa do ukončenia výskumu ešte zvýši.

V danej lokalite bol objavený i zatiaľ najväčší zistený archeologický útvar. S dĺžkou približne 45 m a šírkou od 10 do 15m zaberá pomerne rozsiahlu plochu. Archeológovia predpokladajú, že ide o obrovskú exploatačnú jamu – hlinisko. Rozmerná, postupne hĺbená jama, umiestnená pravdepodobne na okraji sídliska, slúžila zrejme na ťažbu hlinenej suroviny, ktorú vtedajší osadníci používali pri výstavbe príbytkov, na výrobu keramiky a pod.  

 

Základné údaje o stavbe:

Rýchlostná cesta R4 Košice – Milhosť s dĺžkou 14,175 km je súčasťou základného komunikačného systému Slovenskej republiky a je zaradená do siete diaľnic a rýchlostných ciest  SR pod označením R4. Zároveň patrí do medzinárodného koridoru v smere od poľského mesta Rzeszow cez Košice, maďarský Debrecen až po Oradeu v Rumunsku. Dielo v hodnote približne 78 miliónov eur realizuje spoločnosť Skanska SK pre investora Národnú diaľničnú spoločnosť, a.s.

 

Názov projektu :                   Rýchlostná cesta R4 Košice – Milhosť

Investor :                              Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ:                            Skanska SK a.s. , závod Cesty, mosty SK

Lehota výstavby :                 08/2010 - 03/2013

Cena stavby :                       77 686 509,35 EUR zmluvná cena bez DPH