c

Baníci z Prievidze obhájili prvenstvo v súťaži o cenu Zlatý Permon

Tlačová správa 6.5.2009 12:00 CET

Prievidza Nominácia stavby tunela 513 na úseku Vestec-Lahovice novobudovaného Pražského okruhu už druhýkrát priniesla razičom zo Skanska BS z Prievidze prestížnu cenu za zásluhy v oblasti bezpečnosti práce v baníctve Zlatý Permon. Slovenskí baníci v poradí už v siedmom ročníku súťaže Zlatý Permon, ktorú vyhlasuje Český banský úrad, tak zopakovali minuloročný triumf v kategórii Podzemné staviteľstvo.

Image

Od roku 2007 sú na základe rozhodnutia komisie ocenenia udeľované v piatich kategóriách. Spoločnosť Skanska BS získala ocenenie v IV. kategórii – činnosť uskutočňovaná baníckym spôsobom, vrátane ťažby nafty (subjekt s minimálne 51 zamestnancami). „Koordinácia prác jednotlivých tímov, ich samotný výkon v dvojzmennej prevádzke a maximálne nasadenie špičkovej techniky si vyžaduje stopercentné dodržiavanie zásad bezpečnosti práce. Som rád, že môžem konštatovať aj tento rok nulu pri úrazoch, ktoré by si vyžiadali práceneschopnosť zamestnanca. Za týmto číslom stoja vysoké štandardy bezpečnosti práce nastavené v našej spoločnosti a zodpovedný prístup k ich dodržiavaniu,“ povedal Ján Gatial, výrobný námestník Závodu Tunely zo spoločnosti Skanska BS.

Zriaďovateľom ceny za bezpečnosť v baníctve - Zlatý Permon - je Český banský úrad spolu s Odborovým zväzom pracovníkov baníctva, geológie a naftového priemyslu a Odborovým zväzom Stavba Českej republiky. Cena sa udeľuje subjektom, ktoré podliehajú dozoru štátnej banskej správy Českej republiky, ako prejav uznania za dosiahnuté vynikajúce výsledky v oblasti bezpečnosti práce.

Skanska BS je držiteľom medzinárodných certifikátov riadenia bezpečnosti a kvality práce a ochrany životného prostredia. V roku 2004 získala certifikát OHSAS 18001 (riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci) a ISO 14001 pre environmentálny manažérsky systém. V roku 2008 prebehla v spoločnosti Skanska BS a.s. integrácia systémov manažérstva kvality, bezpečnosti a environmentálneho manažérstva, čím vznikol integrovaný manažérsky systém IMS

O stavbe: Cestný tunel je súčasťou nového 8,5 kilometrov dlhého úseku Pražského okruhu, ktorý odkloní tranzitnú automobilovú dopravu z metropoly. Trasa R513 začína pri rozsiahlej križovatke v Lahoviciach, cez 236 metrov dlhý most prekonáva Vltavu, dvoma smerovo rozdielnymi tunelmi v dĺžke 1924 (severný) a 1937 metrov (južný) stúpa k Cholupiciam, odkiaľ bude pokračovať k diaľničnému privádzaču Vestec a bude doplnená mnohými diaľničnými nadjazdmi a biomostami, ktoré budú slúžiť migrácii živočíchov. Pri razení tunela použila spoločnosť Skanska takzvanú Novú rakúsku tunelovaciu metódu, ktorá na základe výsledkov merania a sledovania správania horninového masívu prispôsobí technologický postup razenia skutočným podmienkam. Najvyššia povolená rýchlosť v celom úseku bude 100 km/h.

Základné údaje: Názov stavby: Cestný okruh okolo Prahy, stavba 513 Vestec - Lahovice Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR Zhotoviteľ: Združenie Vestec – Lahovice, Skanska DS a.s. (líder, podiel 20 %), členovia Skanska BS a.s. (50 %) a Alpine Mayreder Bau GmbH (30 %) Projektant: Pragoprojekt, a.s., IKP Consulting Engineers, s.r.o., ELTODO a.s. Začiatok: 2006 Dokončenie: 2010 Cena: 222, 8 mil. EUR

Súbory na stiahnutie

Kontakt

Kontakt: Magdaléna Dobišová Mgr., Riaditeľ odboru Správa spoločnosti
Telefón +421 248 295 647