c

Na Považí pribudne na železnici nový tunel Turecký vrch

Tlačová správa 24.9.2009 0:00 CET

Nové Mesto nad Váhom Výstavba železničného tunela „Turecký vrch“, dlhého takmer 1800 m, je súčasťou modernizácie železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov. Práce na úseku projektu Nové Mesto nad Váhom – Zlatovce v celkovej hodnote takmer 264 mil. €, na ktorých podiel Skanska predstavuje približne 20%, zabezpečuje Združenie „Nové Mesto - Zlatovce 2009“ pod vedením akciovej spoločnosti OHL ŽS. Po ukončení modernizácie trate na jar v roku 2013 bude železničná trať pripravená na rýchlosť 160 km/hod. a pre súpravy s vozňami s výkyvnými skriňami na rýchlosť do 200 km/hod.

Vizualizácia severného portálu

Projekt je rozdelený na 5 stavebných úsekov, súčasťou prvého úseku je výstavba tunela Turecký vrch. Ide o jednorúrový dvojkoľajový tunel s celkovou dĺžkou 1 775 m razený Novou rakúskou tunelovacou metódou (NRTM). „Smerové pomery trate v tuneli sú navrhované pre rýchlosť 200 km/h a tvoria ich protismerné oblúky s polomerom 2 000 m. Osová vzdialenosť koľají je stanovená na 4,2 m. V celej dĺžke je jednotný prierez so svetlým polomerom tunelovej rúry 6,10 metra“, vysvetlil Ing. Peter Witkovský, riaditeľ Závodu Tunely spoločnosti Skanska BS. Záchranné výklenky sú navrhnuté na oboch stranách vo vzájomných vzdialenostiach 20 metrov. „Pre potreby mimoriadnych udalostí je približne uprostred tunela napojená razená úniková štôlňa s dĺžku 245 m, ktorá ústi na úpätie Tureckého vrchu“, dodal. Vetranie tunela je prirodzené a súčasne podporované pôsobením piestového účinku prechádzajúcich vlakových súprav.

Podiel spoločnosti Skanska BS predstavuje približne 20 % prác, z čoho podstatnú časť bude tvoriť práve tunel Turecký vrch. Okrem neho budú na 17,7 km dvojkoľajovej železničnej trati vybudované dva nové železničné a šesť cestných mostov. Rekonštrukcia čaká i desať existujúcich železničných mostov, tri podchody pre cestujúcich v železničných staniciach, priepusty a podchody pre verejnosť. Trať je súčasťou európskeho železničného koridoru č. V.

Členenie stavby:

1. Medzistaničný úsek Nové Mesto n. Váhom – Trenčianske Bohuslavice, 2. Železničná stanica Trenčianske Bohuslavice, 3. Medzistaničný úsek Trenčianske Bohuslavice- Melčice, 4. Železničná stanica Melčice, 5. Medzistaničný úsek Melčice – Zlatovce.

Základné údaje o stavbe:

Názov diela: V. koridor Nové M.n.V.- Púchov I. a II.etapa, traťový úsek Nové Mesto n. Váhom - Zlatovce Investor: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava Zhotoviteľ : Združenie „Nové Mesto - Zlatovce 2009“ - vedúci člen združenia: OHL ŽS, a.s., Brno - členovia združenia: Skanska BS a.s., Prievidza Váhostav - SK, a.s., Žilina Doprastav, a.s., Bratislava Eltra s.r.o, Košice Zmluvná cena: 264 mil. Eur bez DPH Začiatok výstavby: 09/2009 Ukončenie výstavby: 04/2013

Súbory na stiahnutie

Kontakt

Kontakt: Magdaléna Dobišová Mgr., Riaditeľ odboru Správa spoločnosti
Telefón +421 248 295 647