c

Na Považí pribudne na železnici nový tunel Turecký vrch

Tlačová správa 24.9.2009 0:00 CET

Nové Mesto nad Váhom Výstavba železničného tunela „Turecký vrch“, dlhého takmer 1800 m, je súčasťou modernizácie železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov. Práce na úseku projektu Nové Mesto nad Váhom – Zlatovce v celkovej hodnote takmer 264 mil. €, na ktorých podiel Skanska predstavuje približne 20%, zabezpečuje Združenie „Nové Mesto - Zlatovce 2009“ pod vedením akciovej spoločnosti OHL ŽS. Po ukončení modernizácie trate na jar v roku 2013 bude železničná trať pripravená na rýchlosť 160 km/hod. a pre súpravy s vozňami s výkyvnými skriňami na rýchlosť do 200 km/hod.

Vizualizácia severného portálu

Projekt je rozdelený na 5 stavebných úsekov, súčasťou prvého úseku je výstavba tunela Turecký vrch. Ide o jednorúrový dvojkoľajový tunel s celkovou dĺžkou 1 775 m razený Novou rakúskou tunelovacou metódou (NRTM). „Smerové pomery trate v tuneli sú navrhované pre rýchlosť 200 km/h a tvoria ich protismerné oblúky s polomerom 2 000 m. Osová vzdialenosť koľají je stanovená na 4,2 m. V celej dĺžke je jednotný prierez so svetlým polomerom tunelovej rúry 6,10 metra“, vysvetlil Ing. Peter Witkovský, riaditeľ Závodu Tunely spoločnosti Skanska BS. Záchranné výklenky s�� navrhnuté na oboch stranách vo vzájomných vzdialenostiach 20 metrov. „Pre potreby mimoriadnych udalostí je približne uprostred tunela napojená razená úniková štôlňa s dĺžku 245 m, ktorá ústi na úpätie Tureckého vrchu“, dodal. Vetranie tunela je prirodzené a súčasne podporované pôsobením piestového účinku prechádzajúcich vlakových súprav.

Podiel spoločnosti Skanska BS predstavuje približne 20 % prác, z čoho podstatnú časť bude tvoriť práve tunel Turecký vrch. Okrem neho budú na 17,7 km dvojkoľajovej železničnej trati vybudované dva nové železničné a šesť cestných mostov. Rekonštrukcia čaká i desať existujúcich železničných mostov, tri podchody pre cestujúcich v železničných staniciach, priepusty a podchody pre verejnosť. Trať je súčasťou európskeho železničného koridoru č. V.

Členenie stavby:

1. Medzistaničný úsek Nové Mesto n. Váhom – Trenčianske Bohuslavice, 2. Železničná stanica Trenčianske Bohuslavice, 3. Medzistaničný úsek Trenčianske Bohuslavice- Melčice, 4. Železničná stanica Melčice, 5. Medzistaničný úsek Melčice – Zlatovce.

Základné údaje o stavbe:

Názov diela: V. koridor Nové M.n.V.- Púchov I. a II.etapa, traťový úsek Nové Mesto n. Váhom - Zlatovce Investor: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava Zhotoviteľ : Združenie „Nové Mesto - Zlatovce 2009“ - vedúci člen združenia: OHL ŽS, a.s., Brno - členovia združenia: Skanska BS a.s., Prievidza Váhostav - SK, a.s., Žilina Doprastav, a.s., Bratislava Eltra s.r.o, Košice Zmluvná cena: 264 mil. Eur bez DPH Začiatok výstavby: 09/2009 Ukončenie výstavby: 04/2013

Súbory na stiahnutie

Kontakt

Kontakt: Magdaléna Dobišová Mgr., Riaditeľ odboru Správa spoločnosti
Telefón +421 248 295 647