c

Centrum Dunajskej Lužnej bude reprezentovať obec na úrovni

Tlačová správa 2.5.2011 18:02 CET

Dunajská Lužná (2. máj 2011) – obyvateľom Dunajskej Lužnej spríjemní život vynovená oddychová zóna pre deti i dospelých, ktorej obnovu realizuje  spoločnosť Skanska SK. Dobudovanie chodníkov, oživenie parku a rekonštrukcia športového areálu sú súčasťou celkovej revitalizácie centra obce v hodnote približne 599 tisíc eur. Dokončenie oddychovej zóny je plánované na február 2012.

Foto

Predmetom obnovy je centrálna zóna časti Dunajskej Lužnej v priestoroch ulíc Vodárenská, Športová a Pekárenská, ktoré v súčasnosti nemajú požadovaný reprezentatívny vzhľad,“ vyjadril sa starosta obce Štefan Jurčík. „Chodníky sú tu v  nevyhovujúcom technickom stave, niekde chýbajú úplne. Je potrebné ich opraviť a dobudovať. Tiež treba zabezpečiť znížené obrubníky pri vstupoch do objektov a doplniť prechody pre chodcov,“ dodal starosta.

Dominantou časti bude multifunkčné ihrisko s umelou trávou, ktoré bude súčasťou pôvodného  športového  areálu nachádzajúceho sa na Športovej ulici. „Zameriame sa na rekonštrukcia terajšieho tréningového ihriska, jeho odvodnenie, zrealizovanie nových konštrukčných vrstiev a vybavenie potrebným príslušenstvom. Vyriešime i osvetlenie hracej plochy, ktoré doteraz úplne chýbalo,“ vysvetlil Dušan Todák, stavbyvedúci zo závodu Cesty, mosty, spoločnosti Skanska SK.

„V rámci obnovy budú na multifunkčnom ihrisku postavené dve striedačky  pre 13 hráčov. Osadíme i futbalové brány a záchytné siete proti odkopu lôpt. Ihrisko však bude upravené tak, aby na jeho povrchu bolo možné hrať aj iné športy, “ spresnil Dušan Todák.

Obnovou prejde i miestny park. V rámci nej Skanska SK doplní potrebný mobiliár ako sú lavičky a odpadkové koše, vybuduje verejné osvetlenie, zrekonštruuje a doplní chodníky, dobuduje detské ihrisko a revitalizuje zeleň na celej ploche parku.

 

Základné údaje o stavbe:

Názov diela:                     „Revitalizácia parku, spevnených plôch s detským ihriskom a rekonštrukcia multifunkčného ihriska v obci Dunajská Lužná“

Stavebník:                        Obec Dunajská Lužná

Zhotoviteľ:                       Skanska SK, a.s., Závod Cesty, mosty SK, oblasť Západ

Zmluvná cena:                598 645 €

Začiatok výstavby:          04/2011

Ukončenie výstavby:        02/2012

Základné parametre multifunkčného ihriska:

Rozmer hracej plochy:      93x56 m

Plocha hracej plochy:       5 208  m2

Plocha ihriska vrátane bránkovísk:      5 735 m2

 

Súbory na stiahnutie

Kontakt

Kontakt: Magdaléna Dobišová Mgr., Riaditeľ odboru Správa spoločnosti
Telefón +421 248 295 647